Goed nieuws, 11 mei gaan we weer open. De basisscholen en kinderopvang mogen vanaf die datum weer volledig open. En daar zijn wij maar de kinderen en ouders ook heel blij mee.

Open 11 mei

Wij zijn blij dat wij u en de kind(eren) vanaf 11 mei weer mogen verwelkomen op onze locaties. Rekening houdend met de extra veiligheidsmaatregelen op het gebied van anderhalve meter afstand en hygiëne, bieden we vanaf die datum op een veilige manier weer de opvang voor alle kinderen aan. We doen ons best het zo optimaal mogelijk te laten verlopen voor u en uw kind(eren), met de beperkingen die er nu eenmaal zijn vanwege de Corona situatie.  We hopen op u begrip hiervoor. De 2 locaties hebben een eigen plan van aanpak voor de heropening. U ontvangt binnenkort een mail van de locaties met alle informatie en uitleg. Denk daarbij aan gebruik van verschillende regels, omtrent halen en brengen, aangepaste protocollen etc.

Overgang en wennen van de kinderen

In een kinderleven kan veel veranderen in 2 maanden tijd.  Mochten er veel veranderingen zijn in de ontwikkeling bij u kind(eren) denk aan voeding, slaapjes en andere bijzonderheden dan kunt u dit via de ouderapp doorgeven.

De manier waarop kinderen weer bij ons komen is heel verschillend. Sommige kinderen pakken de draad zo weer op, andere kinderen moeten heel erg wennen. Hoe gaan we hiermee om? En hoe laten we kinderen (opnieuw) wennen aan hun groep? Hoe bieden we emotionele veiligheid aan de kinderen weer aan?

 1. Dit zullen we doen door middel van wentijden in te voeren (mocht dit kunnen).
 2. Als een kindje met knuffel binnenkomt, deze langer bij zich te houden,
 3. De medewerker zal de tijd nemen met een kindje als deze meer moeite heeft met afscheid nemen. Dit zal zij doen door 1 op 1 contact te houden met het kind. Vaak zien we d.m.v. het dagritme, dat het kind snel zal wennen. U kunt ook een foto of kledingstuk wat uw geur heeft mee geven.
 4. We pakken zo snel mogelijk het dagelijkse ritme van Jillz op en voor de baby’s proberen we zoveel mogelijk het dagritme van thuis over te nemen.

Het belangrijkste is wanneer wij en u uitstralen dat het goed komt, dat de basis voor deze emotionele veiligheid grotendeels gelegd is. 

 

Contractdagen kinderdagverblijf

Vanaf maandag 11 mei zijn alle kinderen weer welkom op de dagen waarvoor u een contract hebt afgesloten. Wilt u de komende maanden structureel meer dagen afnemen, omdat u kind(eren) bijvoorbeeld niet bij opa en oma terecht kunnen, dan kunt u een mail sturen naar inf@jillzkinderdagverblijf.nl om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer mag uw kind niet komen?

Zoals u weet volgen wij het advies van het RIVM en de GGD op.

 1. Als kinderen de volgende milde verkoudheidsklachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging vanaf 38 graden mag een kind NIET komen.
 2. Als het kind of een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft, mag het kind ook niet naar de opvang.
 3. Ontwikkelt uw kind gedurende de dag deze klachten, dan nemen wij contact met u op met het verzoek uw kind op te halen.

We realiseren ons dat dit strenge richtlijnen zijn, waarbij veel kinderen alsnog niet bij ons terecht kunnen. We hebben dit punt onder de aandacht gebracht bij de branchevereniging, omdat we het ook lastig vinden. Jonge kinderen, met name tot 4 jaar, hebben nu eenmaal vaker last van die milde verkoudheidsklachten. We hopen dat de branchevereniging in overleg met de overheid snel meer duidelijkheid kan geven hierover. Zodra er iets wordt aangepast in dit beleid, hoort u dit van ons.

Het is goed om te weten dat de compensatieregeling vanuit de overheid doorloopt totdat de scholen weer helemaal open zijn.

Voor de RIVM richtlijnen

Voor overheid maatregelen

Terug naar Jillz Kinderdagverblijf

Ieder kind zal anders reageren op het terugkeren naar de opvang. Sommige kinderen zullen de draad zo weer oppakken. Andere kinderen zullen heel erg moeten wennen. Als we weer opengaan zal het niet meteen ‘als vanouds’ zijn. Maar we doen ons best het zo goed en veilig mogelijk voor jullie als ouder en kind te laten verlopen.

De grootste veranderingen zijn:

 1. Het halen en brengen zal voornamelijk anders gaan dan voorheen.
 2. Er zullen nieuwe maatregelen zijn die de veiligheid van medewerkers en kinderen waarborgen.
 3. Nog meer handen wassen
 4. Korte overdracht gesprekken
 5. Als het kan zullen minimaal aantal medewerkers worden ingezet

Wist u dat…

Baby’s en kinderen heel erg flexibel zijn en heel erg in het nu leven. Wanneer wij als pedagogisch medewerkers en jullie als ouders uitstralen dat het goed komt, dan zal dit een positief gevolg hebben voor de emotionele veiligheid.

Kinderen in de leeftijd tot 6 maanden relatief weinig last zullen hebben van het wennen aan de nieuwe situatie. Wel zijn zij gebaat bij een sensitief klimaat waarbij we in alle rust de allerbeste opvang neerzetten.

Rond de leeftijd van 8/9 maanden kinderen vaak in de eenkennigheidsfase komen en ze zich dan veel meer bewust zijn van de bijzondere relatie die ze met jullie hebben. Vaak hebben kinderen in deze leeftijd met name last van het afscheid nemen en zal het gedurende de dag vaak goed met hen gaan.

Vanaf de leeftijd van 1 jaar kinderen steeds meer ervaringen van thuis en elders met elkaar kunnen verbinden. Kinderen begrijpen meer en het wennen zal gemakkelijker verlopen. Toch is de leeftijdsfase van 1-3 jaar de periode waarin kinderen moeite kunnen hebben met afscheid nemen en daar ook gedurende de dag last van blijven houden.

Kinderen vanaf 3 jaar echt begrip hebben van mensen en dingen die niet aanwezig zijn. Kinderen hun emoties vaak kwijt kunnen in het fantasiespel en de aanwezigheid van leeftijdsgenootjes ook echt als bron van veiligheid ervaren.

Op het KDV de aanwezigheid van leeftijdgenootjes een hele grote veiligheid biedt.

 Tips voor de voorbereiding thuis

 1. Zorg ervoor dat de pedagogisch medewerkers alle relevante informatie krijgen over u kind(eren) wanneer dat nodig is, dit kan via Bitcare of een brief die u mee kan geven bij het brengen.
 2. Bepaal en bespreek van te voren u afscheidsritueel met uw kind en neem altijd duidelijk afscheid. Ga niet zomaar weg. Ook niet met een baby. Het is belangrijk dat zij ook al wennen aan een afscheidsritueel.
 3. Zorg ervoor dat u in aanloop naar de start van de opvang u samen met uw kind goed gaat voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door samen boekjes te lezen, door samen te praten erover, door een aftelkalender te maken of te bladeren door het ouderportaal en fotoalbum om zo herinneringen op te halen aan leeftijdsgenootjes, pedagogisch medewerkers en de groepsruimte.
 4. Gebruik na de start van de opvang dagelijks het ouderportaal om aan het einde van de dag samen met u kind de dag na te bespreken. De verbinding tussen Jillz en thuis wordt dan goed gestimuleerd en dat heeft uw kind nodig om zich snel weer thuis te voelen.

Protocol

Met de nieuwe richtlijnen van de overheid hebben we een nieuw protocol gemaakt voor als we 11 mei gaan we weer open zijn.

Het protocol bevat alle concrete maatregelen en acties die wij omtrent het (corona)virus gaan nemen om zo de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Wij proberen Jillz Kinderdagverblijf zo veilig mogelijk te houden en alles op een verantwoorde manier te kunnen organiseren. De gezondheid van de kinderen en onze medewerkers staat hierbij voorop. Daarnaast heeft de emotionele veiligheid voor de kinderen ook onze extra aandacht en proberen wij de situatie werkbaar te houden.

We zijn blij dat we 11 mei weer open gaan voor alle kinderen.