Aanmelden

Met onderstaand formulier kunt u uw kind aanmelden voor kinderopvang bij Jillz Kinderdagverblijf ‘het vlinderbos’. Graag alle verplichte velden invullen. Bij vragen kunt u uiteraard mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

GEGEVENS VAN HET KIND / DETAILS CHILD

Voornaam / First Name (verplicht / required)

Achternaam / Last Name (verplicht / required)

(Verwachte) geboortedatum dd/mm/jjjj / (Expected) Date of Birth (verplicht / required)

Geslacht / Gender (verplicht / required)GEGEVENS OUDER/VERZORGER / DETAILS PARENT/CARETAKER

Aanhef / Title

Uw naam / Your Full Name (verplicht / required)

Adres / Address (verplicht / required)

Postcode / Postal Code (verplicht / required)

Woonplaats / City (verplicht / required)

Telefoon thuis / Home Phone Number

Telefoon mobiel / Mobile Number

Uw e-mail / Your Email (verplicht / required)PLAATSINGSGEGEVENS / DETAILS OF PLACEMENT

Gewenste plaatsingsdatum dd/mm/jjjj / Desired Date of Placement (verplicht / required)

Gewenste dagen (1e keus) / First Choice for Days

Gewenste dagen (2e keus) / Second Choice for Days

Opmerking / Message

Typ onderstaande letters of cijfers in het veld / Type letters or digits in field
captcha