De kinderen hebben een activiteit gedaan met scheerschuim. Eerst kreeg iedereen een schortje om en werd er uitgelegd wat de bedoeling is. De kinderen konden lekker er door heen gaan met hun handen. Ook konden ze een kleur uitkiezen en die er doorheen kneden.

Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen. Deze activiteit valt daarom onder sensomotorisch integratie. Zie verder meer uitleg.

Spelen met scheerschuim

Scheerschuim is een materiaal met ongekende mogelijkheden en is in staat om veel kinderen uit te lokken tot activiteit, spel en plezier. Het is verstandig om voorzichtig te beginnen en een klein beetje scheerschuim te spuiten op een spiegel, de achterkant van een inloopmat of een  tafelblad. Het is een voordeel wanneer het aangeboden vlak een andere kleur heeft dan het scheerschuim.

Probeer het kind uit te lokken om het scheerschuim uit te smeren op het aangeboden vlak. Veel kinderen hebben eerst even tijd nodig om eraan te wennen, maar hebben ze eenmaal door hoe het werkt dan vinden ze het meestal heel leuk en gaan ze er zelf mee aan de gang. Het materiaal stimuleert vooral beweging en gevoel en veroorzaakt dat een kind uit zichzelf door wil gaan met het bewegingen en voelen van het schuim. Door een afgebakend vlak aan te bieden wordt de activiteit tegelijk ook enigszins begrensd.

Het is leuk om een vlak vol met scheerschuim te smeren en er dan iets in te tekenen of te schrijven. Dat kan het kind zelf doen of u kunt het samen met uw kind doen. Het hoeft niet meteen iets voor te stellen, maar door de vingers door het scheerschuim te bewegen ontstaan er allerlei figuren. Met de vlakke hand en eventueel nog een beetje scheerschuim kan de tekening zo worden uitgeveegd.

Het grote voordeel is vooral dat het niet fout kan gaan en dat het resultaat van de bewegingen meteen zichtbaar is. Het helpt een kind om zijn handen en armen beter te voelen en te gebruiken en om plezier te hebben.

Wat is sensomotorische integratie of sensorische integratie?

Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen. Vaak is zo’n waarneming aanleiding voor ons om iets te doen of juist niet te doen. Maar ook bij dagelijkse activiteiten zoals eten en aankleden, maken we gebruik van de informatie van deze waarnemingen. De samenwerking tussen waarnemen en de activiteit die daarvan het gevolg is, wordt sensomotorische integratie genoemd. Kinderen maken hier bijvoorbeeld gebruik van bij het spelen.

Bij sensomotorische integratie ook wel sensorische integratie genoemd, neemt het voelen van aangeraakt worden en bewogen worden en het voelen in welke houding je je bevindt en welke bewegingen je maakt, een belangrijke plaats in. Het belang dat aan een goed gebruik van deze zintuigen wordt gehecht voor de ontwikkeling van een kind, is terug te voeren op de rol die zij spelen bij het handhaven van evenwicht en stabiliteit. Het handhaven daarvan heeft altijd voorrang boven het uitvoeren van andere activiteiten. De verschillende manieren van voelen werken hierbij nauw samen, maar hebben in dit proces een andere functie.

Voor meer foto’s zie hier.