Er zijn weer nieuwe baby’s bij JIllz Kinderdagverblijf gestart. Zo leuk om broertjes en zusjes van de oudere kinderen te zien, maar ook nieuwe baby’s zijn weer aangenomen. Om de groei en de ontwikkeling van het kind te volgen en zien is prachtig om te zien.

Groei en ontwikkeling

Jillz doet veel aan de ontwikkeling van baby’s. Dagelijks proberen we de baby’s uit te dagen met activiteiten die voor hun geschikt zijn, maar we geven de kinderen ook rust en regelmaat. We volgen ook hun eigen ritme.Doordat het een verticale groep is, lijkt het op een gezinssituatie en leert men sneller omdat ze de groteren kinderen observeren. De grote kinderen leren weer van de kleintjes door lief en geduld met ze te hebben.

In het pedagogisch beleidsplan staat de visie van Jillz Kinderdagverblijf omschreven. Deze visie richt zich op de ontwikkeling van kinderen en de rol die het kinderdagverblijf hierbij speelt. Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de visies van de vooruitstrevende pedagogen Thomas Gordon, Reggio Emilia en Maria Montessori. Uitgangspunt is dat kinderen gestimuleerd en geprikkeld worden in fantasie en ontwikkeling. Het volledige plan en onze protocollen liggen ter inzage op ons kantoor.

Alle kinderen worden 1 keer per jaar geobserveerd volgens een observatieprotocol. Hierin wordt beschreven hoe kinderen zich ontwikkelen op motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Ook wordt gekeken hoe kinderen zich voelen bij Jillz Kinderdagverblijf. Tijdens een 10-minutengesprek wordt de ontwikkeling van het kind besproken met de ouder(s).

Uit ons beleid

 • Sociale en motorische ontwikkelingen van uw kind
  Binnen en buiten het verblijf worden veel activiteiten georganiseerd, waaronder dans, muziek, MEMO educatief theater en creatief knutselen.
 • Gezonde voeding voor kinderen
  Volkoren brood, zuivel, geen suiker en 2 à 3 keer per week een warme maaltijd. Uiteraard staat goede verzorging, veiligheid en hygiëne bij ons voorop.
 • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Peuterplein
  Alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters en baby’s van belang zijn, worden gestimuleerd: taal, voorbereidend rekenen, motoriek, expressie en sociale -en emotionele ontwikkeling.
 • Peuterplus
  In 2016 lanceerden wij het programma Peuterplus voor peuters van 3 tot 4 jaar .