De CAO kinderopvang is sinds 1 juli 2020 in verwerking getreden. Voor de actuele punten zie de CAO

Actuele cao

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De afspraken in de cao gaan bijvoorbeeld over loon, werktijden, vakantie en inzetbaarheid. .

Cao-Kinderopvang 2020-2021

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met de cao 2020-2021, met een looptijd van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021. De cao is op 1 mei 2020 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd. Cao-partijen hebben algemeenverbindendverklaring (avv) aangevraagd voor de cao. Op 24 juli 2020 heeft de minister van SZW de cao algemeen verbindend verklaard. Dit avv-besluit is op 24 juli 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Lees hier het avv-besluit.

Ook hebben de leden van de cao-partijen kinderopvang en de leden van de cao-partijen sociaal werk ingestemd met het akkoord voor de overgang van peuterspeelzalen en peuterspeelzaalmedewerkers naar de cao-Kinderopvang. Voor de uitwerking van deze overgang hebben cao-partijen gezamenlijk een overgangsregeling opgesteld.

Per 1 augustus 2020 valt het peuterspeelzaalwerk onder de cao-Kinderopvang. De cao is gewijzigd voor deze overgang. De gewijzigde cao is opnieuw aangemeld bij het ministerie van SZW. Voor de gewijzigde cao is ook algemeenverbindendverklaring aangevraagd.

Besluiten tot verruiming kwalificatie- eisen

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft op 4 februari 2019, 3 juni 2019, 4 december 2019 en 23 april 2020 besluiten genomen over verruiming van de kwalificatie-eisen van pedagogisch medewerkers. De besluiten zijn opgenomen in de cao Kinderopvang 2020-2021.
Het OAK-beluit van 24 juli 2020 zal bij de volgende cao verwerkt worden in de cao.

voor de Volledige CAO zie hier.

Jillz Kinderdagverblijf

Jillz kinderdagverblijf ‘het vlinderbos’ (2009) biedt professionele opvang voor kinderen van 0-4 jaar op de locatie aan de Lindenlaan en op de Benderslaan. wij zijn een gezellige, warme en persoonlijke kinderopvang. Om dit te kunnen waarborgen kiezen wij bewust voor kleinschaligheid.

Bij Jillz kinderdagverblijf voelen ouders en kinderen zich direct thuis.

Wij bieden een veilige omgeving waarin kinderen plezier kunnen hebben en tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen.
Om dit te bereiken wordt door ons vaste team van enthousiaste, ervaren en gediplomeerde pedagogisch medewerkers structureel aandacht besteed aan de verzorging, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Hierbij staat de individuele ontwikkeling van het kind centraal.
Wij bieden de kinderen ook VVE programma Peuterplein en een Peuterplus programma aan de kinderen aan.

Om meer te weten over onze visie.

Kinderopvang Amstelveen

Jillz is al 11 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.