Jillz Kinderdagverblijf heeft een certificaat ‘Klachtenvrij in 2016’ ontvangen. Dit betekent dat er in 2016 geen klachten zijn ontvangen van zowel ouders als de oudercommissie. Jillz is al voor de zevende keer op rij klachtenvrij. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Het team van Jillz Kinderdagverblijf zal zich ook dit jaar weer voor 100% inzetten om ervoor te zorgen dat alles goed en soepel verloopt.

Certificaat

Jillz Kinderdagverblijf heeft hiervoor een prachtig certificaat ontvangen. Omdat er geen klachten zijn ontvangen, beloont de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen dit met een certificaat. Wij hangen het certificaat natuurlijk op onze locatie op! Zo kunnen we onze goede dienstverlening zowel aan de huidige als aan de nieuwe ouders Jillz Kinderdagverblijf kenbaar maken.

Klachtenloket Kinderopvang

Het Klachtenloket Kinderopvang is ondergebracht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, en bestaat in deze vorm sinds 1 januari 2016.

Voorheen konden ouders en kinderopvangorganisaties terecht bij regionaal georganiseerde klachtencommissies of bij de grotere Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK).

Geschillencommissie

Het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn in opdracht van het Ministerie van SZW, en in nauw overleg met BOinK, de Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep), ontwikkeld en ingericht.

Lees hier meer over inspecties en onze klachtenregeling
Bezoek hier de website van de Geschillencommissie!