Vandaag 1 maart is het complimentendag en dat kunnen we natuurlijk niet zo voorbij laten gaan.

Zowel de kinderen als de pedagogische medewerkers hebben vandaag mee gedaan.

Zelfvertrouwen

Kinderen die geregeld een complimentje ontvangen, ontwikkelen een positief zelfbeeld.

De sfeer waarin je kinderen begeleidt bepaalt mee hoe een kind zich in de groep voelt. Wanneer die sfeer aanmoedigend en stimulerend is, voelen kinderen zich geborgen.                                              Hun creativiteit wordt geprikkeld en ze zullen bereid zijn tot het leren van nieuwe dingen.

Daarom is het bij Jillz Kinderdagverblijf de hele week complimentendag. De kinderen maar ook de pedagogisch medewerkers geven en krijgen complimenten van elkaar.

De pedagogisch medewerkers krijgen hun compliment(en) opgespeld en de kinderen krijgen hun compliment mee naar huis.

Waarom deze dag?

Het klinkt zo vanzelfsprekend…..een complimentje geven als iets goed gaat! Tóch doen we het in de praktijk maar bitter weinig.

Dat komt omdat het geven van complimenten helaas (nog) niet echt in de volksaard van de Nederlanders zit. We zien wel vaak wat fout gaat, maar veel minder wat er goed gaat. Jammer, want juist in deze uitdagende tijden kunnen we wel wat extra positivisme gebruiken!

Het meest indrukwekkende ‘kado’ is niet te koop!
De Nationale Complimentendag draait puur om oprechte(!) ‘persoonlijke aandacht’ en ‘uitgesproken waardering’. Twee ‘zaken’ die niet te koop zijn, maar de mens (juist daarom) wel het diepst raken! Dit verklaart ook waarom het succes van de Nationale Complimentendag niet gekocht kan- en mag! worden. Woorden vervangen door een kado is op deze dag dus geen optie!

Voor meer foto’s zie hier.