Gisteren hebben we weer onze cursus OOG training gevolgd. Het was weer een zeer intensieve maar leerzame cursus.

Oog voor interactie: voor pedagogisch medewerkers

 Met de training Oog voor interactie leert u als pedagogisch medewerker op een goede manier contact te maken en verbetert de interactie met de kinderen. Uw persoonlijk handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmpjes te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en daarvan te leren.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

 • kinderdagopvang
 • peuterspeelzalen
 • vve-locaties 0 tot 4 jaar
 • buitenschoolse opvang 4 tot 12 jaar.

Het materiaal is ook geschikt voor gastouders voor kinderen van 0 tot 12 jaar die werken op 2F-taalniveau.

Doel

Deze training versterkt de professionele kwaliteit door in te zoomen op de interactievaardigheden en de inzet van taal als pedagogisch middel. Het persoonlijk handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmbeelden te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en daarvan te leren. Per deelnemer worden de stappen bepaald voor individuele groei. De trainer fungeert daarin ook als coach.

Inhoud

De training is opgebouwd uit drie leergebieden:

 1. Interactievaardigheden
  Pedagogisch medewerkers leren het belang van de zes NCKO-interactievaardigheden kennen voor een werkwijze die ‘kindvolgend’ is. Zij bespreken hun aanpak en het effect hiervan op kinderen aan de hand van zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.
 2. Taalvaardigheid
  Pedagogisch medewerkers leren op een taalrijke manier het contact met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen en leuker te maken. Zij voeren taalgerichte opdrachten uit tijdens de bijeenkomsten en in hun eigen werksituatie.
 3. Reflectie en leren van en met elkaar
  Pedagogisch medewerkers leren met elkaar in gesprek te gaan over hun pedagogisch handelen en hun professionele groeikansen. Zij leren om constructieve feedback te geven en te ontvangen in reflectie op zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Het boek ‘Interactievaardigheden: Een kindvolgende benadering’ (Strik & Schoemaker, 2014) is de theoretische basis van de training