Op de verticale groep is het motto, elkaar helpen. Een verticale groep boots net een gezinssituatie na, de leeftijd is namelijk van 0 tot 4 jaar.

Bij Jillz kinderdagverblijf hebben we een verticale groep en een peutergroep. De peutergroep is net geopend en de verticale groep bestaat al meer dan 10 jaar. De GGD inspectie komt elk jaar onverwachts langs voor een inspectie bezoek.

GGD inspectie

Jillz Kinderdagverblijf ‘het vlinderbos’ is een professioneel, kleinschalig, groen en gezellige kinderopvang, met 2 locaties in Amstelveen. De kinderen verblijven in een veilige en stimulerende omgeving, waarin zij zowel veel plezier hebben als zich kunnen ontplooien. Onze opvang is al meer dan 10 jaar klachtenvrij en zonder één GGD overtreding. We proberen ons steeds te vernieuwen, bijvoorbeeld door meer aan groen te doen met de kinderen en daardoor een groene kinderopvang te zijn.

Groene kinderopvang

In de kinderopvang gaat het thema gezondheid steeds meer leven. Natuurlijke (groene) kinderopvang, goede voeding en voldoende bewegen dragen bij aan de gezondheid van zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers. Dit hebben we onder andere gedaan door een biologisch tuintje met de kinderen aan te leggen. En van onze tuin een ontdekkingstuin te maken met veel uitdagingen. Want bewegen, gezond eten en buiten spelen zijn belangrijk voor de sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling van kinderen.

Als u meer wilt lezen over groen.

Kwaliteit en verzorging

Jillz Kinderdagverblijf volgt een uitgebreid pedagogisch beleid, waarin de sociale en motorische ontwikkeling van kinderen centraal staan. Er worden binnen en buiten het verblijf veel activiteiten georganiseerd. Hoewel Jillz Kinderdagverblijf geen officiële VVE locatie is, vinden we het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Zo werken we met de VVE methode Peuterplein en Raai de Kraai.

Verticale groep

Verticale groep 0 tot 4 jaar
Onze locatie op de Lindenlaan 388 in Amstelveen biedt ruimte aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van drie maanden tot vier jaar. Daardoor is het een verticale groep met verschillende leeftijden. In deze groep is er bewust gekozen voor een verticale groep, omdat uw kind van begin tot het eind in dezelfde groep blijft, gezellig en vertrouwd. en omdat alle leeftijden door elkaar lopen is elkaar helpen erg belangrijk.

Visie van deze groep

We bieden een regelmatige dagindeling, met veel momenten waarin we lekker naar buiten gaan, er vrij gespeeld kan worden of de leidsters met de kinderen knutselen of lezen.

Een van onze uitgangspunten is dat wij dagelijks met 4 werknemers op een groep staan. Door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, lukt dit niet altijd, maar wij doen ons best dit altijd na te streven. Hierdoor ontvangen de kinderen goede verzorging van de leidsters, persoonlijke aandacht en wordt er veel ondernomen.

Horizontale groep

Horizontale groep 2 tot 4 jaar
Op onze nieuwe locatie aan de Benderslaan 2 in Amstelveen opent Jillz Kinderdagverblijf een horizontale groep. De groep biedt ruimte voor maximaal 15 kinderen per dag van 2 tot 4 jaar. We hebben hier bewust gekozen voor een horizontale groep, omdat dat goed aansluit op de basisschool waar de locatie zich in bevindt.

Visie van deze groep

Bij Jillz Kinderdagverblijf zijn alle peilers gericht op bevorderen van de vrije en unieke ontwikkelingsweg van uw kind. Daarbij vinden we het belangrijk om een warm en welkom tweede huis te bieden. 4 kenmerken van deze groep dragen bij een gevoel van geborgenheid en de vrijheid om te ontwikkelen:

  • 1 extra werknemer op de groep
  • De open houding van de leiding
  • Huiselijke inrichting van de ruimte
  • Activiteiten gericht elk element in de ontwikkeling

Hiermee worden een belangrijkste aspecten in de ontwikkeling van jonge kinderen ondersteund en gevormd:  beweging, creëren en nabootsing.en belangrijk is dat we elkaar helpen. De ouderen helpen de kleinere kinderen en de oudere leren lief te zijn naar de jongere kinderen.

Kinderopvang Amstelveen

Jillz Kinderdagverblijf is al 11 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Voor foto’s op Facebook.