Door de emotionele veiligheid op de groep zie je dat er innige vriendschappen tussen de kinderen ontstaan. Zo klein ze ook nog zijn. Dat is zo leuk en mooi om te zien. De kleine hechte groep draagt daar echt aan bij.

Pedagogisch beleid

Hieronder een bondige samenvatting van onze uitgangspunten in het pedagogisch beleid.

Elk kind is uniek en kan zichzelf volledig ontplooien en ontwikkelen
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op hun eigen manier en tempo kunnen groeien. Daarin speelt de omgeving en de activiteiten die wij bieden een grote rol. Hiermee wordt de cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind bewust gestimuleerd.

Respect, zelfvertrouwen en eigenwaarde
Wij willen kinderen op een positieve manier stimuleren en aansluiten op hun belevingswereld. Zo wil Jillz Kinderdagverblijf bijdragen aan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid versus vertrouwen en veiligheid. We zoeken het evenwicht tussen vertrouwen en veiligheid aan de ene kant. En het aangaan van uitdaging aan de andere kant. Veiligheid en geborgenheid bieden de basis voor (zelf)vertrouwen. Uitdagingen vormen de basis voor zelfstandigheid. O. a. daarom staat de sociaal emotionele veiligheid bovenaan ons lijstje.

Kwaliteit naar hoge standaarden
Wij voeren een actief kwaliteitsbeleid en voldoen aan alle richtlijnen en eisen van de overheid ten aanzien van de groepsgrootte, accommodatie, beroepskwalificatie van het personeel, pedagogische beleidsplan, veiligheid en gezondheid. Jillz Kinderdagverblijf staat geregistreerd bij de gemeente Amstelveen en wordt regelmatig door de GGD geïnspecteerd.

Deskundigheid
Onze pedagogische medewerkers staan u graag bij met advies en antwoorden op opvoedkundige vragen. Ook brengen we u waar nodig in contact met de juiste instanties voor opvoeding- en ontwikkelingsondersteuning. Elk jaar worden er cursussen gevolgd door het personeel.

Veiligheid
Bij Jillz Kinderdagverblijf staat veiligheid hoog in het vaandel. Om deze reden heeft Jillz Kinderdagverblijf de volgende veiligheidsmaatregelen genomen:

 • De vloer is voorzien van een antislip laag, dit helpt ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.
 • We hebben voor alle kinderen een WA afgesloten.
 • Sinds de start van beide groepen zijn in beide panden cameratoezicht te vinden. Er is hiervoor gekozen om de veiligheid te vergroten. Voor zowel de kinderen als de leidsters.

Pijlers uit ons beleid

 • Sociale en motorische ontwikkelingen van uw kind
  Binnen en buiten het verblijf worden veel activiteiten georganiseerd, waaronder dans, muziek, MEMO educatief theater en creatief knutselen.
 • Gezonde voeding voor kinderen
  Volkoren brood, zuivel, geen suiker en 2 à 3 keer per week een warme maaltijd. Uiteraard staat goede verzorging, veiligheid en hygiëne bij ons voorop.
 • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Peuterplein
  Alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters en baby’s van belang zijn, worden gestimuleerd: taal, voorbereidend rekenen, motoriek, expressie en sociale -en emotionele ontwikkeling.
 • Peuterplus
  In 2016 lanceerden wij het programma Peuterplus voor peuters van 3 tot 4 jaar .

  Kinderopvang Amstelveen

  Jillz is al 11 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl

  Aanmelden Jillz Kinderdagverblijf

  Om u aan te melden klik hier op Aanmelden/registreren.

  Facebook Jillz Kinderdagverblijf

  Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina. Meer foto’s van onze nieuwjaarsgroet zie op Facebook en Instagram.

  Instagram Jillz Kinderdagverblijf

  Of volg ons op Instagram Jillz Kinderdagverblijf.