Vandaag hebben we een onverwachte evacuatieoefening gehouden. Alle kinderen en leidsters waren binnen 2 minuten buiten. Alles ging gelukkig soepel en makkelijk.

Onverwachtse evacuatie oefening

Minimaal 1x per jaar wordt er een onverwachtse evacuatieoefening bij Jillz Kinderdagverblijf gehouden. Er wordt opgebeld naar het kinderdagverblijf met een melding. De pedagogisch medewerkers weten niet wanneer en wat er gezegd wordt. Na deze melding moeten de pedagogisch medewerkers het protocol evacuatieoefening volgen.

Protocol

Bij Jillz Kinderdagverblijf hebben we verschillende protocollen. Hierdoor weer iedereen hoe hij in bepaalde situaties moet handelen. Elke maand wordt er een protocol besproken in de vergadering. En elk jaar moeten de pedagogisch medewerkers de protocollen doornemen.

Preventie

Brand in een kinderdagverblijf, daar denkt u liever niet aan. Gelukkig worden er allerlei maatregelen genomen bij iedere kinderopvang  om zo’n  situatie te voorkomen. Dat is maar goed ook, de veiligheid van uw kleintje staat immers voorop. Een omgeving waar de brandveiligheid tip-top in orde is, is daarom van groot belang.