Veiligheid en geborgenheid is erg belangrijk voor kinderen, daarom staat dat ook boven aan onze lijst.

Knuffelen is fijn en daarom doen veel kinderen dat bij ons. Ze voelen zich emotioneel veilig bij ons en dat is zo mooi om te zien.

Emotionele veiligheid

Onder emotionele veiligheid verstaan we een stabiele omgeving waarin liefde voelbaar is en waar gehandeld wordt volgens bepaalde principes. Emotionele veiligheid is noodzakelijk voor een optimale ontwikkeling van kinderen, zowel van persoonlijke als van sociale competenties. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in ons kinderopvangcentrum. Wij waarborgen deze veiligheid met alle maatregelen, zienswijzen en omgangsvormen die in dit pedagogisch plan omschreven staan, zowel voor het individuele kind als voor het kind in de groep. Deze pedagogische visie is de leidraad waarmee wij werken om het klimaat voor de kinderen zo optimaal mogelijk te maken en de kinderen een veilige leefomgeving te geven.

Meer over onze visie.

Groot en klein

Bij Jillz kinderdagverblijf zie je groot en klein met elkaar knuffelen, doordat we kleinschalig zijn kennen alle kinderen elkaar erg goed en dat is te merken ook. Even een baby knuffelen of mijn vrienden.

Het begrip ‘’sociale competenties’’ omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samen werken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen van groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leefomgeving voor het opdoen en ontwikkelen van sociale competenties. Bij Little Super stars gebruiken tevens beloningsmethoden en strafmethoden om te leren wat goed en fout is. Tevens stimuleren wij vriendschappen door nieuwe kinderen direct voor te stellen en overal bij te betrekken.

Sociale competenties

Wij dragen bij aan de ontwikkeling van sociale competenties door;

  • Het goede voorbeeld te geven door vriendelijk en geduldig te reageren
  • Goed naar elkaar te luisteren en met de kinderen te praten en niet alleen tegen de En op ooghoogte met de kinderen te praten
  • Samen spel bijv. Een bal naar elkaar toe rollen terwijl de leidster dicht bij de kinderen zit
  • Elkaar te helpen door bijv. Iemands schoentjes aan te geven
  • Conflicten te voorkomen door bijv. Het leren delen van speelmateriaal
  • De kinderen altijd bij de voornaam te noemen en elkaar ook bij naam te leren noemen door iedere ochtend een welkomstliedje te zingen waarin je de kinderen betrekt door de naam van het kindje naast hem te benoemen
  • Kinderen te complimenteren/belonen als ze iets liefs of goeds hebben gedaan, dit is erg belangrijk voor het zelfvertrouwen van het kind. De beloning bestaat dan uit een sticker of een extra knuffel of privilege (bijv. naast de leidster zitten aan tafel)
  • Als we de kinderen verschonen praten en spelen we met de kinderen. We zijn dan betrokken bij dat ene kind
  • Straffen bestaat bij ons uit 2x waarschuwen en wanneer dit niet helpt het kind tijdelijk uit de situatie halen en een rustige activiteit aan tafel geven om even tot zichzelf te komen

Kinderopvang Amstelveen

Jillz is al 11 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl

Aanmelden Jillz Kinderdagverblijf

Om u aan te melden klik hier op Aanmelden/registreren.

Facebook Jillz Kinderdagverblijf

Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina. Meer foto’s van onze nieuwjaarsgroet zie op Facebook en Instagram.

Instagram Jillz Kinderdagverblijf

Of volg ons op Instagram Jillz Kinderdagverblijf.