Wij hebben gelukkig geen lockdown. Kinderopvang van 0 tot 4 jaar hoeft gelukkig niet dicht. Daar zijn wij heel erg blij mee, het is goed en fijn voor de kinderen om het ritme aan te houden.

Corona en kinderopvang

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag 20 december de basisscholen en de buitenschoolse opvang (bso) dicht gaan. Wel moet er noodopvang mogelijk zijn voor kwetsbare kinderen. En voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Lukt het niet om deze noodopvang op tijd te organiseren? Dan moeten scholen en bso uiterlijk op 21 december dicht zijn. De bso gaat in principe weer open op maandag 10 januari.

De kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar en de gastouderopvang blijven open.

Noodopvang bij cruciale beroepen of kwetbare kinderen

Werken 1 of beide ouders/verzorgers van kinderen in cruciale beroepsgroepen? Of gaat het om kinderen in een kwetsbare positie? Dan kunnen zij in principe terecht bij de eigen bso-locatie en school voor noodopvang.

Ouders/verzorgers krijgen wel het advies om kinderen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden in de week voor kerst. De gastouderopvang is wel open. Maar ouders en verzorgers van kinderen in de basissschoolleeftijd krijgen wel het volgende dringende verzoek: maak alleen gebruik van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen. Of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Meer informatie: Noodopvang voor kinderen tijdens sluiting scholen en bso

Bso dicht en kinderdagopvang open

Vanaf dinsdag 21 december tot en met maandag 9 januari 2022 is de bso, net als scholen in het primair onderwijs, alleen open voor noodopvang aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. Maandag 20 december is voor de bso een ‘overgangsdag’. De BSO besluit in overleg met de ouders of zij die dag wel of niet open is. Het advies is dit af te stemmen met de school/scholen waarmee de samenwerkt.

Het sluiten van basisonderwijs en bso is erop gericht om het aantal virusverspreidingen terug te dringen. Ook zijn er zorgen over de besmettingsrisico’s van de Omikron-variant.

Het aantal besmettingen bij kinderen van 0 tot 4 jaar is tot nu toe laag. Daarom blijft de kinderdagopvang voor deze groep kinderen open. Ook de gastouderopvang blijft open vanwege de kleinschaligheid en omdat vaak ouders met een cruciaal beroep gebruik maken van deze opvang.

Verzoek tot doorbetaling kinderopvangfactuur

Het kabinet roept ouders opnieuw op om gedurende de sluiting de facturen voor de bso door te betalen. Daarmee behouden ouders een plek voor hun kinderen op de bso, hoeft er niet worden ingegrepen in het lopende kinderopvangtoeslagsysteem, blijft de sector gefinancierd en kan noodopvang worden geboden aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

Tegemoetkoming van de eigen bijdrage

Alle ouders die gebruikmaken van de bso en hun factuur tijdens de sluiting volledig door blijven betalen, ontvangen vanaf 21 december 2021 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang. De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige sluitingsperiodes.

 

Kinderopvang Amstelveen

Jillz is al 12 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Aanmelden Jillz Kinderdagverblijf

Om u aan te melden klik hier op Aanmelden/registreren.

Facebook Jillz Kinderdagverblijf

Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina. Meer foto’s van onze nieuwjaarsgroet zie op Facebook en Instagram.

Instagram Jillz Kinderdagverblijf

Of volg ons op Instagram Jillz Kinderdagverblijf.