Jillz Kinderdagverblijf is helaas gesloten. We zijn alleen open voor de noodopvang. Dat betekend dat we alleen kinderen opvangen waarvan ouders werken in cruciale en vitale beroepen.

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor u als ouder en de kinderopvang als geheel.

Coronavirus maatregelen

Sinds vandaag, woensdag 16 december is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang. Deze maatregel treft veel ouders. Veel ouders met kinderen in de kinderopvang hebben vragen. In deze brief lichten we een aantal zaken toe.

Het belang

Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat.

Compensatie voor ouders

Veel kinderen zijn nu thuis terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Uw kosten lopen door, misschien maakt u zich daarover zorgen. We begrijpen uw zorg. Wij gaan er als branchepartijen (Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) vanuit dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn gaat aangeven hoe zij de eigen bijdrage van ouders in zijn geheel, achteraf gaat compenseren. We waarderen het zeer dat u ons in deze moeilijke tijden helpt, zodat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als drie partijen ontwikkelen we voorstellen voor de wijze waarop dit kan worden georganiseerd en zijn zeer bereid mee te werken aan een oplossing. We zijn hierover permanent in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de verantwoordelijk staatssecretaris.

Voor de gehele brief kunt de organisatie BOINK  brancheorganisatie kinderopvang.

Mark Rutte

Op maandag 14 december heeft Mark Rutte het volk toe gesproken. Het kabinet heeft besloten dat scholen en kinderopvang tot en met 17 januari 2021 gesloten blijven. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen wiens ouders cruciale beroepen uitoefenen. Ditzelfde geldt voor eenoudergezinnen waarvan de ouder een cruciaal beroep heeft.Jillz Kinderdagverblijf is momenteel in overleg met de gemeenten over hoe we de komende tijd de opvang gaan regelen voor deze kinderen. Daar zijn we heel hard mee bezig. Tot die tijd vangen we deze kinderen op de eigen locatie op. Dit is de Lindenlaan.We begrijpen dat deze nieuwe situatie misschien ook financiële vragen oproept. De gezamenlijke brancheorganisaties en het Ministerie zijn momenteel in overleg over hoe hiermee om te gaan. Zodra we hier meer over weten, informeren we ouders hierover.

Veel gestelde vragen

We hebben een overzicht gemaakt van vragen die ons veelvuldig gesteld worden. Klik hier voor informatie van ouders Rijksoverheid. van de overheid.

Informatie en contact

Voor informatie die niet op deze website te vinden is verwijzen we u graag door:

  • Informatie over het coronavirus, de verspreiding en preventiemaatregelen: website RIVM of telefonisch via 0800 – 1351.
  • Vragen over het coronavirus in relatie tot uw persoonlijke gezondheidssituatie of die van uw kind: de eigen huisarts.
  • Voor overige vragen kunt u terecht bij uw locatiemanager
  • Kinderopvang Amstelveen

    Jillz is al 11 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

    Facebook Jillz Kinderdagverblijf

    Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina.