Vanavond hebben we bij Jillz Kinderdagverblijf een GGD informatieavond voor ouders en niet ouders georganiseerd. Iedereen is van harte welkom vanaf 18.45 u tot 20.15.

De opkomst is erg hoog en daar zijn we heel blij mee.

GGD thema’s

We horen en merken dat sommige ouders vragen hebben over hun kind(eren.)

Zoals een kind dat elke avond opnieuw niet wil slapen, een kind dat niet luistert of een kind dat thuis slecht eet maar hier heel goed.

Wij weten natuurlijk als geen ander dat ieder kind uniek is.

Er is daarom ook niet één manier van opvoeden, maar dat maakt het natuurlijk niet eenvoudiger.

Om deze redenen willen wij op Jillz kinderdagverblijf een ouderavond organiseren waarin deze onderwerpen worden besproken en er de mogelijkheid is om vragen te stellen.

De thema-avond zal verzorgt worden door een jeugdverpleegkundige van de GGD.

De thema’s die behandeld zullen worden zijn:

Slapen

Grenzen stellen

Positief opvoeden

Ouders

Op deze GGD informatieavond kunnen ouders ook elkaar ontmoeten om zo elkaar beter te leren kennen. Zo ontmoeten de ouders waarmee hun kind(eren) spelen.  Ouderbetrokkenheid bij de opvang heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Ouders hebben veel kennis over hun kind die relevant is voor de pedagogisch medewerkers.

En de kinderopvang heeft groot belang bij goede samenwerking met de ouders en een stimulerend en ondersteunend gezinsklimaat. Medewerkers kunnen advies en informatie aan de ouders geven over het kind en vice versa. Door zoveel mogelijk de thuissituatie en de situatie op de opvang op elkaar af te stemmen, voelt een kind zich veiliger en kan het zich beter ontplooien.

Het vertrouwen dat ouders en de pedagogisch medewerkers in elkaar hebben en hun wederzijds respect voor opvoedkeuzes is een belangrijke kwaliteitsfactor.

Een kind voelt feilloos aan of zijn ouders het prettig vinden in zijn groep, of ze zijn pedagogisch medewerkers waarderen en of ze hem met een gerust hart achterlaten in de kinderopvang (Hochschild 2003). De non-verbale signalen van hun ouders vertellen kinderen of een omgeving veilig voor hen is of niet.

Andersom geldt ook, als de pedagogisch medewerker een houding van respect heeft voor de ouders, draagt dit bij aan een gevoel van veiligheid bij het kind en een goede samenwerking met de ouders. Een negatieve opmerking over of een boze blik naar de ouders leidt tot spanning. Met elkaar omgaan op een respectvolle en accepterende manier betekent ook openstaan voor culturele en sociaal-economische verschillen.

Uitwisseling van informatie

Door regelmatig informatie uit te wisselen over het kind en de opvoedideeën van de ouders leert de pedagogisch medewerker het kind en zijn omgeving beter kennen. Ouders en pedagogisch medewerkers hebben elkaars informatie nodig om goede steun en zorg te geven en op de specifieke behoeften van het kind te kunnen inspelen. Afstemmen met wederzijds respect is dus cruciaal, bijvoorbeeld met behulp van een heen en weer schriftje. Dat bevordert het onderlinge contact.

We zijn heel benieuwd hoe de informatieavond verloopt en dat iedereen er iets van op heeft gestoken.

Voor meer foto’s zie hier.