Afgelopen week was er een bijeenkomst voor de veranderingen IKK 2019. De locatie was erg leuk. In het Az stadium.

AZ stadium

Dit keer was de bijeenkomst voor Noord Holland in het AZ stadium. Dit was een leuke locatie voor de bijeenkomst. Het was kleinschalige ruimte, maar ook weer erg open door de vele ramen die er waren. Nog even een mooie foto van het veld gemaakt.

Presentatie

De presentatie werd gegeven door GGD Ghor, zo heet tegenwoordig de GGD. De presentatie was duidelijk en werd met een powerpoint gepresenteerd.

Veranderingen

De grootste veranderingen zijn pedagogisch beleidsmedewerker-coach en VVE groepen. Punt voor punt zijn ze de IKK 2019 nieuwe regels langsgelopen. Als er vragen waren konden die gesteld worden tijdens de sessie en daarna.

Per pedagogisch medewerker zijn er nu maar drie baby’s toegestaan i.p.v. vier baby’s.

IKK betekend

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden. Op deze pagina staat alles dat u moet weten over de nieuwe wet.

De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak.

De wijzigingen komen voort uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV Zorg en Welzijn en het CNV Zorg en Welzijn in 2016 sloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zich achter het akkoord geschaard.