Inschrijven en wachtlijst

Inschrijven en plaatsen van kind
Het aanmelden van uw kind kan heel gemakkelijk via het digitale aanmeldingsformulier. U kunt uw kind inschrijven op het moment dat u zwanger bent. Een kind moet minimaal 12 weken oud zijn voor het op Jillz kinderdagverblijf geplaatst kan worden.

Heeft u al een kindplaats bij Jillz Kinderdagverblijf en wilt u een wijziging doorgeven, dan gebruikt u hetzelfde formulier. Voor opvang op een van onze kinderdagverblijf geldt een minimum afname van 1 dag per week. De minimale plaatsingsduur is 1 maand. Wanneer we u aanmeldingsformulier volledig ingevuld hebben ontvangen krijgt u een plaatsingsaanbod en de huishoudelijke reglementen. Wanneer u akkoord gaat met de aangeboden opvang, ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Na ondertekening staat de opvang vast.

Schrijf uw kind(eren) hier in!

Wat geeft u mee?

• Dagelijks een lege voedingsfles, zolang u kindje opvolgmelk drinkt
• Een setje reservekleertjes, conform het seizoen, om bij Jillz te laten liggen
• Een speen
• Een slaapzakje om bij Jillz te laten liggen
• Een recente foto van uw kind voor ons fotobord
• Een knuffel of een ander voorwerp waar uw kind aan gehecht is, om bij Jillz te laten liggen
• Geef geen ander speelgoed mee. De pedagogische medewerkers kunnen hier geen zorg voor dragen en bovendien is eigen speelgoed vaak een bron van ruzie tussen kinderen

Wachtlijst
Een plaatsingsaanbod op de door u gewenste ingangsdatum is helaas niet altijd te verwezenlijken. Er zijn vaak meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Er ontstaat dan een wachtlijst en u kunt te maken krijgen met een wachttijd. In dit geval heeft de aanmelding van een tweede kind altijd voorrang. De grootte van de wachtlijst is erg afhankelijk van uw dagkeuze, het aantal dagen dat u opvang nodig heeft en de leeftijd van het kind.

Beëindigen van een plaatsing
Tussentijdse beëindiging van een plaatsing of een deel van de plaatsing moet uiterlijk een maand van te voren door de ouders per email worden gemeld bij de directie. Beëindiging is mogelijk per de 1ste van de maand. De plaatsing eindigt op het kinderdagverblijf automatisch wanneer het kind 4 jaar is.

Buitenschoolse Opvang KindZijn
Sinds april 2013 zijn Jillz Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang KindZijn een samenwerking aangegaan.

BSO KindZijn heeft net als Jillz Kinderdagverblijf een verticale groep met een huiselijke sfeer in een vertrouwde omgeving. Persoonlijk contact, goed opgeleid personeel en het pedagogisch beleidsplan staan net als bij ons hoog in het vaandel.

BSO KindZijn doet veel aan sport, gaat met de kinderen naar de paarden en zal in de toekomst ook begeleiding verzorgen naar zwemles. BSO KindZijn is gevestigd aan de Sportlaan, niet ver bij Jillz Kinderdagverblijf vandaan. De eigenaresse Sandra Rits staat zelf op de groep en is een bedreven en begaande leidster. Sandra zit op het gebied van beleid en praktijk op één lijn met Jillz Kinderdagverblijf en draagt dezelfde visie uit. Zodra uw kind naar school gaat en toe is aan de volgende fase van zijn of haar leven, raden wij BSO KindZijn graag aan als betrouwbare en aangename opvang voor uw kinderen.

Belangrijk voordeel: Wij hebben een brengservice van BSO KindZijn naar Jillz Kinderdagverblijf . Ouders die bijvoorbeeld 1 kindje bij Jillz Kinderdagverblijf en 1 kindje bij BSO KindZijn hebben, kunnen beide kindjes ophalen bij Jillz Kinderdagverblijf. Zo hoeft u maar naar 1 kinderdagverblijf af te reizen.

Voor meer informatie zie www.kindzijn.com of www.facebook.com/kinderopvangkindzijn

 

Palet Zuid

Basisschool Palet Zuid, is een kleine professionele school in de buurt van Jillz Kinderdagverblijf. Doordat Palet Zuid Kleuterplein voor de kleuters gebruikt sluit dat mooi aan bij ons Peuterplein programma. Raai de Kraai o.a is een fijne herkenningselement voor de kinderen van deze beide programma’s.

Zes speerpunten van Palet Zuid zijn:

1. Christelijke: Onze school stelt zicht gastvrij en met respect op voor alle ouders en hun kinderen, ongeacht cultuur en godsdienst. Andersom verwachten wij respect voor het christelijk karakter van onze school.

2. Persoonlijke aandacht: Ons schoolgebouw is overzichtelijk, gezellig en ligt in een rustige en groene omgeving. Als kleine school hebben we de mogelijkheid om kinderen veel persoonlijke aandacht te geven.

3. Onderwijs op maat:  Om passend onderwijs te kunnen geven zoeken we actief naar datgene wat onze leerlingen nodig hebben om te leren en bieden we onderwijs ‘op maat’. In al onze groepen wordt ingespeeld op verschillen tussen leerlingen. Daarbij maken we veel gebruik van ICT toepassingen en voor sterkere leerlingen hebben we een uitgekiend pluspakket waar zij aan kunnen werken.

4. Talentontwikkeling: Het Palet gaat nog een stukje verder. We willen dat ons onderwijs boeit, uitdaagt en betekenis heeft voor al onze leerlingen. Dat vraagt van ons team een open en naar buiten gerichte blik en de wil om er ‘samen de schouders onder te zetten’. Zo krijgen onze leerlingen al vanaf groep één Engelse les.

5. Anti-pesten We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen op school. Dat ze elke dag weer met plezier naar school gaan en vanuit dit gevoel kunnen leren. Daarom staan we op tegen (digitaal) pesten en betrekken we bij de aanpak hiervan de leerlingen nadrukkelijk.

6. Toekomstgericht Wij willen onze leerlingen graag veel leren omdat we denken dat kennis en vaardigheden kinderen helpen om zich staande te houden in het vervolgonderwijs en de wereld waarin we leven.  Alleen sámen met de ouders van onze leerlingen kunnen we dit realiseren.

Voor meer informatie Basisschool het palet-zuid.nl