Inschrijven en wachtlijst

Uw kindje naar Jillz Kinderdagverblijf

Inschrijven en plaatsen

Het aanmelden van uw kind kan heel gemakkelijk via ons digitale aanmeldingsformulier. U kunt uw kind inschrijven op het moment dat u zwanger bent. Een kind moet minimaal 12 weken oud zijn voor het op Jillz kinderdagverblijf geplaatst kan worden.

Heeft u al een kindplaats bij Jillz Kinderdagverblijf en wilt u een wijziging doorgeven, dan gebruikt u hetzelfde formulier. Voor opvang op een van onze kinderdagverblijf geldt een minimum afname van 1 dag per week. De minimale plaatsingsduur is 1 maand. Wanneer we u aanmeldingsformulier volledig ingevuld hebben ontvangen krijgt u een plaatsingsaanbod en de huishoudelijke reglementen. Wanneer u akkoord gaat met de aangeboden opvang, ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Na ondertekening staat de opvang vast. Meld uw kind(eren) hier aan!

Wat geeft u mee?

  • Dagelijks een lege voedingsfles, zolang u kindje opvolgmelk drinkt
  • Een setje reservekleertjes, conform het seizoen, om bij Jillz te laten liggen
  • Een speen
  • Een slaapzakje om bij Jillz te laten liggen
  • Een recente foto van uw kind voor ons fotobord
  • Een knuffel of een ander voorwerp waar uw kind aan gehecht is, om bij Jillz te laten liggen
  • Geef geen ander speelgoed mee. De pedagogische medewerkers kunnen hier geen zorg voor dragen en eigen speelgoed is vaak een bron van ruzie tussen kinderen

Plaatsing kdv

Wachtlijst

Een plaatsingsaanbod op de door u gewenste ingangsdatum is helaas niet altijd te verwezenlijken. Er zijn vaak meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Er ontstaat dan een wachtlijst voor het kinderdagverblijf en u kunt te maken krijgen met een wachttijd. In dit geval heeft de aanmelding van een tweede kind altijd voorrang. De grootte van de wachtlijst is afhankelijk van uw dagkeuze, het aantal dagen dat u opvang nodig heeft en de leeftijd van het kind.

Stopzetten kdv

Beëindigen van een plaatsing

Tussentijdse beëindiging van een plaatsing of een deel van de plaatsing moet uiterlijk een maand van te voren door de ouders per email worden gemeld bij de directie. Beëindiging is mogelijk per de 1ste van de maand. De plaatsing eindigt op het kinderdagverblijf automatisch wanneer het kind 4 jaar is.

Samenwerkingen

Jillz Kinderdagverblijf in Amstelveen werkt samen met Buitenschoolse Opvang KindZijn en Basisschool Palet Zuid in de Keizer Karel buurt.

Met deze samenwerking is er een nieuwe Brede School ontstaan. Daarmee proberen te faciliteren in een doorgaande leerweg voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Wat is een brede school? En hoe ziet deze samenwerking eruit? Dat lees je op onze pagina Brede school.

 

Samenwerking KDV & BSO

BSO KindZijn

In april 2013 zijn Jillz Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang KindZijn een samenwerking aangegaan.

BSO KindZijn heeft net als Jillz Kinderdagverblijf een verticale groep met een huiselijke sfeer in een vertrouwde omgeving. Persoonlijk contact, goed opgeleid personeel en het pedagogisch beleidsplan staan net als bij ons hoog in het vaandel.

BSO KindZijn doet veel aan sport, gaat met de kinderen naar de paarden en zal in de toekomst ook begeleiding verzorgen naar zwemles. BSO KindZijn is gevestigd aan de Sportlaan, niet ver bij Jillz Kinderdagverblijf vandaan. De eigenaresse Sandra Rits staat zelf op de groep en is een bedreven en begaande leidster.

Sandra zit op het gebied van beleid en praktijk op één lijn met Jillz Kinderdagverblijf en draagt dezelfde visie uit. Zodra uw kind naar school gaat en toe is aan de volgende fase van zijn of haar leven, raden wij BSO KindZijn graag aan als betrouwbare en aangename opvang voor uw kinderen.

Peuterplein en Kleuterplein

Basisschool Palet Zuid

Basisschool Palet Zuid, is een kleine professionele school in de buurt van Jillz Kinderdagverblijf. Doordat Palet Zuid Kleuterplein voor de kleuters gebruikt, sluit dat mooi aan bij ons Peuterplein programma. Raai de Kraai is onder andere een fijn herkenningselement voor de kinderen van deze beide programma’s. Meer informatie vindt u op de website van Basisschool Palet Zuid.

6 speerpunten van Palet Zuid

 

Christelijk
Onze school stelt zicht gastvrij en met respect op voor alle ouders en hun kinderen, ongeacht cultuur en godsdienst. Andersom verwachten wij respect voor het christelijk karakter van onze school. 

Persoonlijke aandacht
Ons schoolgebouw is overzichtelijk, gezellig en ligt in een rustige en groene omgeving. Als kleine school hebben we de mogelijkheid om kinderen veel persoonlijke aandacht te geven.

Onderwijs op maat
Om passend onderwijs te kunnen geven zoeken we actief naar datgene wat onze leerlingen nodig hebben om te leren en bieden we onderwijs ‘op maat’. In al onze groepen wordt ingespeeld op verschillen tussen leerlingen. Daarbij maken we veel gebruik van ICT toepassingen en voor sterkere leerlingen hebben we een uitgekiend pluspakket waar zij aan kunnen werken.

Talentontwikkeling
Het Palet gaat nog een stukje verder. We willen dat ons onderwijs boeit, uitdaagt en betekenis heeft voor al onze leerlingen. Dat vraagt van ons team een open en naar buiten gerichte blik en de wil om er ‘samen de schouders onder te zetten’. Zo krijgen onze leerlingen al vanaf groep één Engelse les.

Anti-pesten
We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen op school. Dat ze elke dag weer met plezier naar school gaan en vanuit dit gevoel kunnen leren. Daarom staan we op tegen (digitaal) pesten en betrekken we bij de aanpak hiervan de leerlingen nadrukkelijk.

Toekomstgericht
Wij willen onze leerlingen graag veel leren omdat we denken dat kennis en vaardigheden kinderen helpen om zich staande te houden in het vervolgonderwijs en de wereld waarin we leven. Alleen sámen met de ouders van onze leerlingen kunnen we dit realiseren.

Blog

Ons laatste nieuws!

In onze blog vertellen we u graag wat er gaande is op onze 2 kinderdagverblijven in Amstelveen. Zo leest u welke leuke activiteiten we hebben ondernomen met de kinderen; wat voor nieuwe programma's we aan onze opvang hebben toegevoegd; en welke ontwikkelingen er zijn bij Jillz Kinderdagverblijf.

Locaties

LINDENLAAN

Lindenlaan 388
1185 NM Amstelveen
020 822 18 83

BENDERSLAAN

Benderslaan 2
1185 EK Amstelveen
06 39 768 529

KvK: 78448891

Stel uw vraag!

Wij horen graag van u! In dit contactformulier kunt u eenvoudig uw vragen en/of opmerkingen stellen. Uw kindje inschrijven kan via het aanmeldingsformulier.