Inspectie, privacy en klachten

Sinds oprichting klachtenvrij

Klachtenvrij

Jillz Kinderdagverblijf is sinds de oprichting elk jaar klachtenvrij verklaard door de Klachtencommissie en de Oudercommissie.

In 2016 werd de taak van de Klachtencommissie overgenomen door de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook door hen werden wij klachtenvrij verklaard. Onderaan deze pagina vindt u een kopie van deze verklaringen.

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen kwam te vervallen, is de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen per 1 januari 2018 veranderd in Geschillencommissie Kinderopvang.

Klachtenregeling

Wanneer het gaat om de belangen van uw kind, bent u heel erg kritisch. Dit is heel begrijpelijk. Het kan echter voorkomen dat er zaken zijn die u niet prettig vindt verlopen of waar u een klacht over heeft.

Uiteraard hopen wij altijd dat ouders ons aanspreken indien zij een klacht hebben. Zo kunnen we samen naar een eventuele gepaste oplossing zoeken.

Meer informatie vindt u op de website van De Geschillencommissie Kinderopvang. Of vraag naar ons protocol ‘klachtenreglement’. U kunt ook te allen tijde direct contact opnemen met de Kinderopvang De Geschillencommissie Kinderopvang.

kwaliteitseisen

GGD Inspectie

De rijksoverheid stelt terecht strenge kwaliteitseisen aan kindercentra.

Kwaliteitsgebieden

De kwaliteitseisen van de Rijskoverheid richten zich onder andere op de volgende gebieden:

 • Personeel
 • Veiligheid en gezondheid
 • Accommodatie en inrichting
 • Groepsgrootte
 • Beroepskracht-kind-ratio
 • Pedagogisch beleid en pedagogische praktijk
 • Ouderinspraak
 • Klachten
 • Voorschoolse educatie

Handhaving kwaliteitseisen

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op deze kwaliteitseisen. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit. Hierbij beoordeelt zij of aan de gestelde eisen wordt voldaan.

In het Landelijk Register Kinderopvang Lindenlaan  en Landelijke Register Kinderopvang Benderslaan vindt u de inspectierapporten van Jillz Kinderdagverblijf.

helder en transparant

Privacyreglement

Jillz Kinderdagverblijf  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Jillz Kinderdagverblijf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Vragen over ons Privacyreglement?

Als Jillz Kinderdagverblijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, vragen hierover heeft kunt u contact met ons opnemen via info@jillzkinderdagverblijf.nl

helder en transparant

Certificaten klachtenvrij

Jillz Kinderdagverblijf is sinds de oprichting ieder jaar klachtenvrij verklaard. Hieronder vindt u de verklaringen van de Geschillencommissie en Oudercommissie.

2023 klachtenvrij

Certificaat geschillencommissie, klachtenvrij 2023

2022 klachtenvrij

Certificaat geschillencommissie, klachtenvrij 2022

2021 klachtenvrij

Certificaat geschillencommissie, klachtenvrij 2021

2020 klachtenvrij

Certificaat geschillencommissie, klachtenvrij 2020

2019 klachtenvrij

Certificaat geschillencommissie, klachtenvrij 2019

2018 klachtenvrij

Certificaat geschillencommissie, klachtenvrij 2018

2017 klachtenvrij

Certificaat Geschillencommissie, klachtenvrij 2017

2016 klachtenvrij

Certificaat Geschillencommissie, klachtenvrij 2016

2015 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie, klachtenvrij 2015
Kopie Brief Oudercommissie kinderopvang, klachtenvrij 2015

2014 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie, klachtenvrij 2014
Kopie Brief Oudercommissie kinderopvang, klachtenvrij 2014

2013 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie & Brief Oudercommissie, klachtenvrij 2013

2012 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie, klachtenvrij 2012
Kopie Brief Oudercommissie kinderopvang, klachtenvrij 2012

2011 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie, klachtenvrij 2011
Kopie Brief Oudercommissie kinderopvang, klachtenvrij 2011

2010 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie, klachtenvrij 2010
Kopie Brief Oudercommissie kinderopvang, klachtenvrij 2010

2009 klachtenvrij

Kopie Brief Klachtencommissie, klachtenvrij 2009
Kopie Brief Oudercommissie kinderopvang, klachtenvrij 2009Jillz Kinderdagverblijf Klachtenvrij 2021 Geschillencommissie Kinderopvang.pdfJillz Kinderdagverblijf Klachtenvrij 2021 Geschillencommissie Kinderopvang.pdfJillz Kinderdagverblijf Klachtenvrij 2021 Geschillencommissie Kinderopvang.pdf

Vragen over ons Privacyreglement?

Als Jillz Kinderdagverblijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, vragen hierover heeft kunt u contact met ons opnemen via info@jillzkinderdagverblijf.nl

Blog

Ons laatste nieuws!

In onze blog vertellen we u graag wat er gaande is op onze 2 kinderdagverblijven in Amstelveen. Zo leest u welke leuke activiteiten we hebben ondernomen met de kinderen; wat voor nieuwe programma's we aan onze opvang hebben toegevoegd; en welke ontwikkelingen er zijn bij Jillz Kinderdagverblijf.

Locaties

LINDENLAAN

Lindenlaan 388
1185 NM Amstelveen
020 822 18 83

BENDERSLAAN

Benderslaan 2
1185 EK Amstelveen
06 39 768 529

KvK: 78448891

Stel uw vraag!

Wij horen graag van u! In dit contactformulier kunt u eenvoudig uw vragen en/of opmerkingen stellen. Uw kindje inschrijven kan via het aanmeldingsformulier.