Afgelopen week hebben we weer de kinder EHBO cursus gevolgd.

EHBO cursus kinder EHBO
Kinderen spelen en onderzoeken veel. Zij ontdekken steeds weer nieuwe dingen en weten niet of nauwelijks wat de gevaren zijn.

Zo zit een ongeluk in een klein hoekje en is adequate hulp noodzakelijk. Het is daarom van belang om te weten hoe deze hulp toegepast dient te worden.

Eerste Hulp aan Kinderen, leert hoe te handelen bij ademhalingsproblemen (verslikking), bewusteloosheid, (brand)wonden, vergiftiging en ander letsel.
Het is alweer 2 jaar geleden dat we met een aantal ouders die zich hadden opgegeven en de leidsters van Jillz, de kinderEHBO cursus hebben gevolgd.

Iedereen was zeer enthousiast en heeft er veel van opgestoken. Na 2 jaar is het weer tijd voor een herhalingscursus en voor de nieuwe ouders kans om de kinderEHBO cursus te volgen.

Certificaat Eerste Hulp aan kinderen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt eisen aan de eerste hulp kennis en vaardigheden van de gastouders. Het geregistreerde certificaat Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet daaraan. Voor meer informatie over de wettelijke regelingen zie hier.

Certificaat

Met het certificaat Eerste Hulp aan kinderen bent u voorbereid op Eerste Hulp handelingen bij kinderen.

Aansprakelijkheidsverzekering
Iemand in het bezit van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Zie hier voor meer informatie.

Examen

Het examen wordt afgenomen door een Instructeur Eerste Hulp aan kinderen met aantekening PBLS/AED erkend door de NRR.

Voor meer foto’s zie hier.