Gisteren 3 oktober is de kinderboekenweek van start gegaan.

Thema

De 64ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 2018. Het thema van de Kinderboekenweek van 2018 is Vriendschap en het motto is Kom erbij!

BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. De gelukzalige momenten van verbondenheid of juist het tegenovergestelde gevoel van miskenning als het niet lukt aansluiting te vinden of als je gepest wordt, iedereen maakt het mee. Online en offline. Echte vriendschap kent geen scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen, standen en geslacht heen.

Voorlezen

Kinderen profiteren van voorlezen voor hun taalvaardigheid, sociaal-emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling en schoolloopbaan. Ouders en andere leesopvoeders doen er goed aan met voorlezen te beginnen in de babytijd. De winst van voorlezen groeit als het verhaal herhaald wordt voorgelezen, is voorzien van illustraties en als voorlezers de interacties zoeken, bijvoorbeeld door vragen te stellen of naar de tekst te wijzen. Boeken die met vragen uitnodigen tot interactie, zorgen voor meer dialoog tussen ouder en kind.

Taal

Baby’s, peuters en kleuters die door hun ouders worden voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong in hun taalontwikkeling. Voorlezen verklaart 8% van de verschillen tussen kinderen in woordenschat, ontluikende geletterdheid en beginnende leesvaardigheid. Dat blijkt uit een meta-analyse van 33 studies. Peuters die dagelijks worden voorgelezen, presteren later op school beter in taal en rekenen. Ook nemen kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen, een voorsprong in hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling.

Voorlezen betaalt zich vooral uit in de eerste jaren van het taal- en leesonderwijs. Het helpt bij het leren lezen als kinderen thuis in aanraking zijn geweest met letters en woorden. De effecten reiken ten minste tot het eind van de basisschool. Dan lopen kinderen die als kleuter zijn voorgelezen nog altijd voor op leesvaardigheid en bredere cognitieve vaardigheden.

Voor meer foto’s zie hier.