Afgelopen week hebben we weer kinderEHBO voor ouders gehad. Drie weken achter elkaar hebben ouders en sommige leidsters die nog geen kinderEHBO hebben gevolgd mee gedaan aan de cursus. De cursus was weer zeer leerzaam.

EHBO cursus kinder EHBO

Kinderen spelen en onderzoeken veel. Zij ontdekken steeds weer nieuwe dingen en weten niet of nauwelijks wat de gevaren zijn.

Zo zit een ongeluk in een klein hoekje en is adequate hulp noodzakelijk. Het is daarom van belang om te weten hoe deze hulp toegepast dient te worden.

Eerste Hulp aan Kinderen, leert hoe te handelen bij ademhalingsproblemen (verslikking), bewusteloosheid, (brand)wonden, vergiftiging en ander letsel.
Het is alweer 2 jaar geleden dat we met een aantal ouders die zich hadden opgegeven en de leidsters van Jillz, de kinderEHBO cursus hebben gevolgd.

Iedereen was zeer enthousiast en heeft er veel van opgestoken. Na 2 jaar is het weer tijd voor een herhalingscursus en voor de nieuwe ouders kans om de kinderEHBO cursus te volgen.

Certificaat Eerste Hulp aan kinderen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt eisen aan de eerste hulp kennis en vaardigheden van de gastouders. Het geregistreerde certificaat Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet daaraan. Voor meer informatie over de wettelijke regelingen zie hier.

Certificaat

Met het certificaat Eerste Hulp aan kinderen bent u voorbereid op Eerste Hulp handelingen bij kinderen.

Aansprakelijkheidsverzekering
Iemand in het bezit van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Zie hier voor meer informatie.

Examen

Het examen wordt afgenomen door een Instructeur Eerste Hulp aan kinderen met aantekening PBLS/AED erkend door de NRR.

Aanmelden

Mocht u uw kind(eren) willen aanmelden dan kan dat via www.jillzkinderdagverblijf.nl/aanmelden

Het Palet

Voor meer info over het Palet zie hier www.hetpalet-zuid.nl

Foto’s van Jillz Kinderdagverblijf klik hier.

Kinderopvang Amstelveen

Jillz is al 11 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Aanmelden Jillz Kinderdagverblijf

Om u aan te melden klik hier op Aanmelden/registreren.

Facebook Jillz Kinderdagverblijf

Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina. Meer foto’s van onze nieuwjaarsgroet zie op Facebook en Instagram.

Instagram Jillz Kinderdagverblijf

Of volg ons op Instagram Jillz Kinderdagverblijf.