Jillz Kinderdagverblijf is een kleinschalig kinderopvang organisatie in Amstelveen. Met een professioneel team bieden we de kinderen en ouders een fijn, goed tweede huis aan. Waar de kinderen in een veilige en stimulerende omgeving, waarin zij zowel veel plezier hebben als zich goed kunnen ontplooien. Om deze pijlers te bereiken, wordt door ons veel aandacht besteed aan kwaliteit en verzorging.

Kleinschalig

Werken met kinderen is onze roeping. We zijn dan ook geen commerciële oppasfabriek. 

Veiligheid, warmte en knusheid: dát vinden we belangrijk. Onze groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen (van 0 tot 4 jaar oud) en elke groep wordt begeleid door 3 a 4 vaste leidsters.                  Zoals het klokje thuis tikt, zo tikt het ook bij Jillz… dat is het idee.

Vaders en moeders kennen we persoonlijk. Want ook dát vinden we belangrijk: betrokkenheid van beide kanten. We communiceren niet alleen via schriftjes en ouderavonden, maar juist dagelijks, bij het brengen en halen geven wij een warme overdracht.

Kinderrijk buurt

Amstelveen is een kinderrijk omgeving. Veel ouders komen vanuit de stad naar Amstelveen om in een kinderrijke buurt hun kinderen groot te brengen. Op elk hoek is er wel een speeltuintje, veel groen en veel activiteiten voor kinderen te vinden.

Kwaliteit

Al zijn wij een heel kleinschalig kinderdagverblijf, ook wij moeten voldoen aan de eisen voor landelijke kinderopvang. Wij hechten bij Jillz Kinderdagverblijf  dan ook veel waarde aan het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid. En misschien wel doordat we zo kleinschalig zijn hebben we ook meer oog voor de kwaliteit, dat zie je terug doordat we voor de achtste keer op een rij de complimenten brief van de GGD hebben ontvangen.

Ieder jaar voeren wij een algemene risico-inventarisatie uit. Hierin controleren wij ons kinderdagverblijf op zeer uiteenlopende punten die te maken hebben met veiligheid en gezondheid. Denk hierbij aan het vermijden van scherpe hoeken en giftige planten in de tuin, brandveiligheid maar ook het gebruik van schone slabjes voor ieder kind en een protocol voor handen wassen. Dit doen wij onafhankelijk van elkaar, waarna we de uitkomst uitvoerig samen doornemen en eventuele verbeterpunten worden aangepakt. De complete risico-inventarisatie ligt ter inzage op ons kinderdagverblijf.

Wij hechten veel waarde aan de feedback van de ouders van de kinderen die bij ons in opvang zijn en zijn dan ook blij dat we een zeer betrokken oudercommissie hebben. Zij leveren de nodige input, waardoor wij ons kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren.

Wij zijn aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie kinderopvang en zijn trots dat we in de afgelopen 9 jaar dat we open zijn geen enkele klacht hebben ontvangen. We streven er dan ook naar om zo’n open sfeer te behouden, dat eventuele problemen of vragen van ouders worden aangekaart en opgelost voordat ze een klacht kunnen worden.

Inspectierapport GGD

Uiteraard krijgt Jillz Kinderdagverblijf  ook vrijwel jaarlijks een bezoek van een inspecteur van de GGD. Voor het rapport kunt u hier klikken. Waarbij moet worden opgemerkt dat de term “niet handhaven” hierbij juist positief is, want dat houdt in dat de GGD geen vervolgstappen hoeft te nemen. Wij zijn dan ook erg blij dat we jaar op jaar zo goed beoordeeld worden en stellen alles in het werk om de kwaliteit te verhogen. Vorig jaar (2017)  kregen we een complimenten brief van de GGD, waarin de GGD ons complimenteert met de kwaliteit van de opvang die op deze locatie wordt verzorgt.