Jillz Kinderdagverblijf is een kleinschalige kinderopvang in Amstelveen.

Na de zomervakantie start Jillz Kinderdagverblijf met een tweede nieuwe groep. Dit zal een peutergroep worden van 2.5 tot 4 jaar. De nieuwe groep zal meer uitdagingen op spelenderwijze aangeboden worden aan de kinderen.

Peutergroep

De nieuwe groep wordt een peutergroep van 2/2.5 tot 4 jaar. Ons visie is om de kinderen op spelenderwijze nog meer uitdagingen te geven en gerichte peuteractiviteiten met de kinderen te doen.

Basisschool

Ook leren ze zich al vertrouwd te voelen met de basisschool. We mogen namelijk af en toe (samen) buitenspelen bij het kleutergebouw, bij sommige activiteiten aanhaken bij het Palet zoals het Sinterklaasfeest of de verschillende thema’s waar de school mee bezig is. En op sommige momenten kunnen we ook nog gebruik maken van de gymzaal, hoe leuk is dat!

Mocht u uw kind(eren) willen aanmelden dan kan dat via www.jillzkinderdagverblijf.nl/aanmelden

Jillz Kinderdagverblijf

Wie zijn wij?

Jillz Kinderdagverblijf is al meer dan 10 jaar gevestigd op de Lindenlaan 388 in Amstelveen.

Wij zijn een kleinschalig, huiselijk kinderopvang voor 0 tot 4 jaar oud.

De kinderen verblijven in een veilige en stimulerende omgeving, waarin zij zowel veel plezier hebben als zich goed kunnen ontplooien. Om deze pijlers te bereiken, wordt door ons veel aandacht besteed aan kwaliteit en verzorging. Ook besteden we veel aandacht aan gezonde voeding, bewegen en natuur.

Voor meer informatie zie onze website www.jillzkinderdagverblijf.nl of stuur een mail  naar info@jillzkinderdagverblijf.nl  t.a.v. Patricia van Ophemert

Aanmelden

Mocht u uw kind(eren) willen aanmelden dan kan dat via www.jillzkinderdagverblijf.nl/aanmelden

Het Palet

Voor meer info over het Palet zie hier www.hetpalet-zuid.nl

Foto’s van Jillz Kinderdagverblijf klik hier.