Jillz Kinderdagverblijf is een kinderopvang voor 0 tot 4 jaar.

Kinderdagverblijf

Jillz Kinderdagverblijf ‘Het Vlinderbos’ is in 2009 opgericht. Wij zijn een professioneel, kleinschalig, groen en gezellige kinderopvang in Amstelveen.

Het is een uitstekend tweede huis voor uw kind. De kinderen verblijven in een veilige en stimulerende omgeving, waarin zij zowel veel plezier hebben als zich goed kunnen ontplooien.

Om deze pijlers te bereiken, wordt door ons veel aandacht besteed aan kwaliteit en verzorging.

We volgen een uitgebreid pedagogisch beleid, waarin de sociale en motorische ontwikkeling van kinderen centraal staan. Er worden binnen en buiten het verblijf veel activiteiten georganiseerd.

Groene kinderopvang

In de kinderopvang gaat het thema gezondheid steeds meer leven. Een natuurlijke, groene opvang, goede voeding en voldoende bewegen dragen bij aan de gezondheid van zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers. Dit hebben we onder andere gedaan door een biologisch tuintje met de kinderen aan te leggen. En van onze tuin een ontdekkingstuin te maken met veel uitdagingen. Want bewegen, gezond eten en buiten spelen zijn belangrijk voor de sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling van kinderen.

Meer Pedagogische medewerkers op de groep

Een van onze uitgangspunten is dat wij dagelijks met 4 Pedagogisch Medewerkers op een groep staan. Door bv. ziekte of vakantie lukt dit soms niet, maar wij streven het altijd na. Alle Pedagogisch Medewerkers voldoen aan de eisen van de CAO kinderopvang en hebben een professioneel en open werkethos. Voor de kinderen zijn zij liefdevol, spontaan en vertrouwd.