De kinderopvangtoeslag moet je binnen 3 maanden aanvragen als je begonnen bent met de opvang van u kind(eren).  U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u gebruikmaakt van geregistreerde opvang en u en uw partner allebei werken. Maar soms kunt u de toeslag ook krijgen als u niet werkt. Lees hoe het zit.

Aanvragen

Kinderopvangtoeslag krijgt u niet automatisch. Die vraagt u zelf aan met Mijn toeslagen.

Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis. U zit goed als u de toeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat uw kind naar de opvang gaat.

Lees meer bij Ik wil een toeslag aanvragen.

LRK, Landelijk Register Kinderopvang

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt toezicht gevoerd en waar nodig gehandhaafd. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort: LRK).

Wat kunt u raadplegen in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK)?

In het LRK staan alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Een kinderopvangvoorziening is een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang (een gastouder). Ook zijn in het LRK alle kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen te vinden die niet meer zijn geregistreerd.

U kunt diverse gegevens van een kinderopvangvoorziening raadplegen. Bijvoorbeeld adresgegevens, het aantal kindplaatsen dat een kinderopvangvoorziening biedt, inspectierapporten, eventueel opgelegde handhavingsmaatregelen of het unieke registratienummer dat bedoeld is voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Landelijk Register Kinderopvang inzien, u kunt het LRK inzien via de website Landelijkregisterkinderopvang.nl.

Alleen kinderopvangtoeslag bij kindercentrum of gastouder uit LRK, u kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als uw kind naar een kindercentrum of gastouder gaat die in het register staat ingeschreven.