Bij ons lopen klein en groot door elkaar. We zijn net een grote familie met elkaar.

Verticale groep

Bij Jillz kinderdagverblijf worden kinderen opgevangen in verticale groepen. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. In elke groep zitten maximaal 16 kinderen en bij de indeling streven we naar een evenwichtige verdeling tussen groot en klein.

Een groot gezin

In de verticale groepen wordt een groot gezin ‘nagebootst’. Baby’s leren al vroeg dat er grotere kinderen om hen heen spelen en kunnen leren van het gedrag van de oudere kinderen. Grotere kinderen leren om rekening te houden met de kleintjes en kunnen helpen bij hun verzorging. Dit stimuleert hun zelfstandigheid en eigenwaarde.

Peuterplein

Wij bieden alle kinderen activiteiten aan op hun eigen niveau. Hiervoor gebruiken wij de methode van Peuterplein. We zijn niet gecertificeerd maar gebruiken het wel in ons dagelijkse schema. Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij de opdrachten niet om lesjes geven en lesjes leren. Maar door de Peuterplein opdrachtjes leren baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Zo blijft het kinderdagverblijf leuk en uitdagend tot de kinderen 4 jaar zijn.

Vertrouwen

Door de indeling in verticale groepen hebben ouders en kinderen in principe 4 jaar lang met dezelfde groepsleiding te maken. Hierdoor kan een vertrouwensrelatie ontstaan die van belang is voor een goede communicatie, het uitwisselen van informatie en ondersteuning bij alledaagse opvoedproblemen. Leidsters krijgen de tijd om een kind goed te leren kennen en kunnen op die manier optimaal inspelen op de individuele behoeften en mogelijkheden van een kind.