Helaas zijn we door de al gehele lockdown dicht van 15 december tot en met hopelijk 17 januari 2021. In de lockdown periode doen we wel erg leuke activiteiten met de kinderen zodat het voor de kinderen niet veel anders is. Wel missen we alle andere kinderen. We hopen dat we 17 januari weer voor iedereen open gaan en dat de lockdown voorbij is.

Noodopvang

Jillz Kinderdagverblijf is gesloten maar wel open voor noodopvang. Dat betekend dat we alleen kinderen opvangen waarvan ouders werken in cruciale en vitale beroepen. Het coronavirus heeft grote gevolgen voor u als ouder en de kinderopvang als geheel. De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. Er is nood opvang voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie.

Doelgroep noodopvang

Noodopvang is beschikbaar voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Randvoorwaarden noodopvang

  • Nood opvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang.
  • Deze noodopvang geldt enkel en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Let op: dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Aanbieders noodopvang

  • Nood opvang wordt altijd geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO) wanneer er kinderen zijn die hier recht op hebben. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.
  • Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang.
  • Daarnaast kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen voor benodigde opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun gastouder.
Voor meer antwoorden op de nood opvang zie de pagina van de Rijksoverheid.

Kinderopvang Amstelveen

Jillz is al 11 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Facebook Jillz Kinderdagverblijf

Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina. Meer foto’s van onze nieuwjaarsgroet zie op Facebook en Instagram.