De kinderen vinden het altijd leuk als zij meehelpen met de leidsters. Nadoen is goed voor hun ontwikkeling.

De ontwikkeling van de kinderen vinden we erg belangrijk, we houden dit dan ook erg goed in de gaten via een jaarlijks observatieformulier.

Na doen

Het is een teken van gezonde ontwikkeling als het kleine kind na wil doen wat het in de omgeving waarneemt. Dit is de nabootsingsdrang. Door nabootsen, spelen, leert het kind zich menselijk te bewegen, te praten, kortom mens te worden. Het kind ziet onze handelingen keer op keer en bootst ze vaak feilloos na. Het kind neemt onze gebaren vanzelfsprekend over.

Hoe werkt de cognitieve ontwikkeling van je kindje?

Hoe werkt de cognitieve ontwikkeling van je kindje, dat vragen heel veel jonge ouders zich af. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken, de waarneming, en de fantasie. Ook de begrippen intelligentie en geheugen zijn belangrijk als het gaat om de cognitieve ontwikkeling.

Het leerproces

Bij de cognitieve ontwikkeling spelen de begrippen intelligentie en geheugen een belangrijke rol.

‘Op de babygroep zingt Sanny liedjes met de kinderen. Ze heeft een kaart in haar hand met daarop een afbeelding van een auto. Ze zingt het liedje ‘klein rood autootje’ en beweegt de kaart over de tafel alsof het rijdt. Terwijl Sanny het volgende liedje zingt, schuift Donovan van 1,5 jaar met zijn hand over de tafel – alsof hij met het autootje rijdt – en doet: Brrrrrrm!‘

In bovenstaand voorbeeld merk je dat Donovan Sanny imiteert. Zijn hersenen hebben echter tijd nodig om de informatie te verwerken. Het duurt even om wat hij ziet om te zetten in een actie. Het lijkt een kleine handeling, maar er gebeurt veel: oog-handcoördinatie, bewust je hand gebruiken en geluiden herkennen en nadoen. Donovan is hier bezig met zijn cognitieve ontwikkeling. Dit is het proces van het leren. Hij slaat dingen op, verwerkt ze, haalt ze weer terug en past uiteindelijk zijn (net geleerde) kennis toe.

Zodra de eerste twee jaar voorbij zijn, wordt het denken steeds belangrijker. Door de taalontwikkeling komt dit in een stroomversnelling. Door het contact met anderen leert je kind steeds meer. Dat wat hij nog niet weet, vult hij tot ongeveer zes jaar aan met zijn fantasie en kan dit tot die leeftijd nog ervaren als echt; de krokodil ligt volgens hem dan écht onder zijn bed..

Groei van kennis

Als je kind ouder wordt, breiden de manieren van leren zich uit. Hij vraagt door, begrijpt meer en kent meer woorden. Hij vertrouwt steeds meer op zijn denkvermogen, hij leert logisch nadenken en legt verbanden. Zesjarigen concentreren zich steeds beter waardoor ze leren lezen en rekenen. Vanaf een jaar of negen brengt je kind moeilijkere begrippen onder woorden en kan hij zich beter inleven in situaties van anderen. En hoe ouder je kind is des te minder hij gefocust is op volwassenen. Leeftijdsgenoten zijn dan belangrijker.

Help je kind een handje

Je kunt de cognitieve ontwikkeling van je kind op verschillende manieren stimuleren. Zorg er wel voor dat je kind niet gefrustreerd raakt, omdat iets te ingewikkeld is. Probeer af en toe iets nieuws en kijk of je kind meekomt. Een paar tips:

  • Verwijder de antilekdop van de tuitbeker. Je kind ontwikkelt niet alleen zijn coördinatie, maar leert op deze manier ook wat zwaartekracht is!
  • Praat veel met je kind en laat hem ook met andere kinderen praten. Tijdens interactie zijn de hersenen het meest actief.
  • Doe spelletjes die zijn geheugen trainen, zoals memory of kwartet.
  • Laat hem dingen sorteren (blokjes, de was, kopjes, etc). Door te sorteren, leren kinderen spelenderwijs informatie verzamelen. Hierdoor passen ze eerder geleerde informatie toe en leggen verbanden en relaties.
  • Door je kind buiten te laten spelen, leert hij niet alleen over de natuur, maar ook om oplossingen te bedenken. Want hoe klim je als dreumes op een boomstam en hoe graaf je een tunnel in de zandbak zonder dat hij instort?

Voor meer informatie over de cognitieve ontwikkeling zie hier.

Stimulering ontwikkelingsgebieden

Door verschillende activiteiten worden verschillende ontwikkelingsgebieden gemotiveerd. Bijvoorbeeld de fantasie, cognitieve en de motoriek en als je het gezamenlijk doet ook de sociaal-affectieve ontwikkeling. Zo kan je met een activiteit verschillende gebieden ontwikkelen en waar een kind helemaal niet bij stil staat.

Aanmelden

Mocht u uw kind(eren) willen aanmelden dan kan dat via www.jillzkinderdagverblijf.nl/aanmelden

Het Palet

Voor meer info over het Palet zie hier www.hetpalet-zuid.nl

Foto’s van Jillz Kinderdagverblijf klik hier.

Kinderopvang Amstelveen

Jillz Kinderdagverblijf is al 13 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Jillz Kinderdagverblijf is een kleinschalige opvang voor kinderen van 0-4 jaar oud. Jillz Kinderdagverblijf heeft 2 groepen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Kinderdagverblijf Amstelveen Lindenlaan

Jillz Kinderdagverblijf is al 13 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Dit is een kleinschalige opvang voor kinderen van 0-4 jaar oud. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Kinderopvang Amstelveen Benderslaan

Jillz Kinderdagverblijf is al 13 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Dit is een kleinschalige opvang voor kinderen van 2-4 jaar oud. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Aanmelden Jillz Kinderdagverblijf

Om u aan te melden klik hier op Aanmelden/registreren.

Facebook Jillz Kinderdagverblijf

Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina. Meer foto’s van onze nieuwjaarsgroet zie op Facebook en Instagram.

Instagram Jillz Kinderdagverblijf

Of volg ons op Instagram Jillz Kinderdagverblijf.