Meehelpen in de huishouden vinden kinderen altijd erg leuk. zowel dreumes als peuters kunnen ons goed meehelpen in het huishouden.

Dreumes en Peuters

Na de eerste verjaardag van je kind, is hij een dreumes en wordt hij steeds minder afhankelijk van jouw constante zorg. Hij gaat steeds beter lopen en gaat zelf op onderzoek uit. De drang tot ontdekken zal het steeds vaker winnen van zijn behoefte om bij papa en mama te zijn en in de buurt te blijven. Vanaf ongeveer anderhalf jaar wordt je kind peuter. Je kind ervaart dat hij of zij een eigen persoon is en ontwikkelt een eigen wil. Voor jou als ouder breekt er een nieuwe, boeiende periode aan! Het omgaan met je kind komt steeds meer in het teken te staan van opvoeding naast de verzorging.

Een peuter is heel trots op zichzelf en denkt dat de wereld om hem draait. Het hoort bij de normale ontwikkeling dat een peuter verwacht dat alle aandacht op hem gericht is. Hij eist alle aandacht op, van iedereen, en overal. Een peuter kan er niet goed tegen wanneer u met andere dingen bezig bent. Hij gaat op allerlei manieren aandacht trekken en begrijpt niet dat ouders ook nog andere dingen te doen hebben dan constant met hem bezig zijn. Je peuter kan erg kwaad worden wanneer je hem geen aandacht geeft.

Motorische ontwikkeling

Leren lopen en praten zijn twee grote en belangrijke ontwikkelingen. Daarna leert je kind een bal weg schoppen, springen, rennen en een bal gooien. Alle kinderen hebben hun eigen tempo waarin zij zich ontwikkelen.
Vanaf de eerste verjaardag gaat het hoofd van een kind in verhouding tot het lichaam kleiner lijken en begint er iets van een hals te ontstaan. De armen en benen groeien nu veel sneller dan de romp. Baby vet verdwijnt. Vanaf anderhalf jaar kun je zien dat de ontwikkeling van de fijne bewegingen een spurt neemt. Nu hij het lopen onder de knie heeft gaat hij zich meer richten op details. Zo zal hij willen leren drinken uit een beker en deze met twee handjes vastpakken. Hij gaat leren eten met een lepel en deze zelf naar zijn mond brengen. Draaien is een moeilijke beweging om te leren. Je kind leert dit door bladzijden in een boek om te slaan en dat gaat steeds gemakkelijker.

Zintuigen

Je peuter zal nog weinig oog hebben voor details, kan zich richten op één ding/detail. Geluiden kunnen op hem afkomen als een onherkenbare massa. Op sommige momenten kan hem dit bang maken. Je kind gaat eetbare-en niet-eetbare (bijvoorbeeld zand) dingen proeven.

Taalontwikkeling

Wanneer ouders tevreden en enthousiast reageren op de eerste woordjes van hun kind, spoort dit het kind aan om nog meer dingen te zeggen of te herhalen. Na mama en papa zullen eerste woorden vooral namen van dieren en klanken zijn zoals dada en tuut tuut. Na de leeftijd van achttien maanden kunnen sommige peuters al kleine zinnetjes zeggen. Peuters gaan ook meer en meer begrijpen wat er tegen hen wordt gezegd. Je merkt dit als ouder doordat je op vragen antwoord of een aansluitende reactie krijgt. Bijvoorbeeld een peuter die opstaat om een boekje te halen als de ouder daar om vraagt.

Ook in de taalontwikkeling zijn veel onderlinge verschillen tussen kinderen. Deze verschillen zijn heel normaal. Als ouder mag je je wel zorgen maken wanneer je peuter van 2 nog helemaal niets zegt. Soms komt dit doordat een kind niet goed hoort. Neem in zo’n geval contact op met uw huisarts.

Ouders kunnen het goede voorbeeld geven, kinderen nemen de taal van hun ouders over. Peuters leren door middel van imitatie. De peuter begrijpt nog niet alles wat hij nazegt, het gaat om het nazeggen op zich.

Inschrijven nieuwe peutergroep

Na de zomervakantie start Jillz Kinderdagverblijf met een tweede nieuwe groep. Dit zal een peutergroep worden van 2.5 tot 4 jaar. De nieuwe groep zal meer uitdagingen op spelenderwijze aangeboden worden aan de kinderen.

Mocht u uw kind(eren) willen aanmelden dan kan dat via www.jillzkinderdagverblijf.nl/aanmelden