Afgelopen week hebben wij weer met zijn allen de OOG training gevolgd.

Oog voor interactie: voor pedagogisch medewerker

Met de training Oog voor interactie leert u als pedagogisch medewerker op een goede manier contact te maken en verbetert de interactie met de kinderen. Uw persoonlijk handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmpjes te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en daarvan te leren.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

 • kinderdagopvang
 • peuterspeelzalen
 • vve-locaties 0 tot 4 jaar
 • buitenschoolse opvang 4 tot 12 jaar.

Het materiaal is ook geschikt voor gastouders voor kinderen van 0 tot 12 jaar die werken op 2F-taalniveau.

Doel

Deze training versterkt de professionele kwaliteit door in te zoomen op de interactievaardigheden en de inzet van taal als pedagogisch middel. Het persoonlijk handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmbeelden te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en daarvan te leren. Per deelnemer worden de stappen bepaald voor individuele groei. De trainer fungeert daarin ook als coach.

Inhoud

De training is opgebouwd uit drie leergebieden:

 1. Interactievaardigheden
  Pedagogisch medewerkers leren het belang van de zes NCKO-interactievaardigheden kennen voor een werkwijze die ‘kindvolgend’ is. Zij bespreken hun aanpak en het effect hiervan op kinderen aan de hand van zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.
 2. Taalvaardigheid
  Pedagogisch medewerkers leren op een taalrijke manier het contact met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen en leuker te maken. Zij voeren taalgerichte opdrachten uit tijdens de bijeenkomsten en in hun eigen werksituatie.
 3. Reflectie en leren van en met elkaar
  Pedagogisch medewerkers leren met elkaar in gesprek te gaan over hun pedagogisch handelen en hun professionele groeikansen. Zij leren om constructieve feedback te geven en te ontvangen in reflectie op zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Het boek ‘Interactievaardigheden: Een kindvolgende benadering’ (Strik & Schoemaker, 2014) is de theoretische basis van de training en moet voor elke cursist aangeschaft worden (€ 29,90).

Opzet

 • 6 bijeenkomsten van 3,5 uur
 • Persoonlijke begeleiding door de trainer, waaronder een individueel coachingsgesprek met videofeedback en een eindgesprek in kleine groepjes.
 • 3 uur per keer voor huiswerkopdrachten die passen in de eigen werksituatie
 • De training wordt gegeven door de eigen Oog voor interactie-gecertificeerde stafmedewerker of een licentiehouder Oog voor interactie. Stafmedewerkers krijgen subsidie om als intern trainer geschoold te worden in de train de trainer. Licentiehouders geven de training aan organisaties met subsidie voor pedagogisch medewerkers. In overleg met de licentiehouder kunnen grote en kleine organisaties hun medewerkers laten trainen, per team of in combinatiegroepen met medewerkers van andere organisaties.

Iedere cursist krijgt een eigen werkboek 0-4 jaar of 4-12 jaar. De werkboeken worden afgeleverd op de trainingslocatie.

We hebben nu al 2 dagdelen de OOG training gevolgd en we zien dat het echt fijn is om met elkaar dieper in de stof te gaan. Elkaar filmen en terug te kijken is vervelend maar je leert er wel heel veel van. Ook voor het team gevoel is het een super goede training.

Voor meer foto’s zie hier.