Jillz Kinderdagverblijf is een opvang 0 tot 4 jaar. Het is opgericht in 2009 en is een professioneel, kleinschalig, groen en gezellige kinderopvang in Amstelveen.

Wij bieden een uitstekend tweede huis voor uw kind. De kinderen verblijven in een veilige en stimulerende omgeving, waarin zij zowel veel plezier hebben als zich goed kunnen ontplooien. Om deze pijlers te bereiken, wordt door ons veel aandacht besteed aan kwaliteit en verzorging.

GGD klachtenvrij

Ons kinderdagverblijf is al 8 jaar op rij klachtenvrij én zonder één GGD overtreding. Jaarlijks komt onverwachts de GGD langs om alle kinderdagverblijven in Nederland te controleren op verschillende punten. Wij doen met het hele team ons uiterste best om het gehele jaar door een goede, kwalitatieve organisatie te zijn. Daarom heeft de GGD ons altijd positief beoordeelt. En daar zijn we heel blij en trots op, want dat is ook wat we willen uitstralen. Een kleinschalig, professioneel maar kwalitatief goed kinderdagverblijf.

Jillz Kinderdagverblijf volgt een uitgebreid pedagogisch beleid, waarin de sociale en motorische ontwikkeling van kinderen centraal staan. Er worden binnen en buiten het verblijf veel activiteiten georganiseerd. Hoewel Jillz Kinderdagverblijf geen officiële VVE locatie is, vinden we het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Zo werken we met de VVE methode Peuterplein en Raai de Kraai.

Meer personeel op de groep

Een van onze uitgangspunten is dat wij dagelijks met 4 Pedagogisch Medewerkers op een groep staan. Door bv. ziekte of vakantie lukt dit soms niet, maar wij streven het altijd na. Alle PM’ers voldoen aan de eisen van de CAO kinderopvang en hebben een professioneel en open werkethos. Voor de kinderen zijn zij liefdevol, spontaan en vertrouwd.