De opvangkosten voor 2019 zijn voor Jillz Kinderdagverblijf weer bekend.

Jaarlijks wordt het uurtarief van de kinderopvang aangepast aan de hand van de reële kostenontwikkeling in het nieuwe jaar.

Ontwikkelingen die van belang zijn voor de vaststelling van het uurtarief voor 2019 zijn:

 De gemiddelde kostenstijging van kinderopvang voor 2019 zal uitkomen op 7.3-10 %. Deze kostenstijging wordt o.a. veroorzaakt door een stijging van de loonkosten en inflatie.

  1. Voor de nieuwe wetgeving IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) en alle maatregelen die daaruit voortvloeien heeft de overheid een verhoging van €0.57 (KDV) per uur ingecalculeerd.
  2. De huurverhoging van het pand.
  3. Onvoorziene kosten
  4. De maximum uurprijzen voor 2019  voor de dagopvang die de overheid vergoedt gaat omhoog van €7,45 per uur naar €8,02 per uur. Dit is onder meer een vergoeding voor de extra kosten die gepaard gaan met de nieuwe beroepskracht-kindratio die per 1 januari 2019 geldt. Pedagogisch medewerkers mogen dan nog maar drie baby’s (nuljarigen) per persoon opvangen in plaats van de huidige vier. Zie ook

https://financieel.infonu.nl/geld/189094-kinderopvangtoeslag-2019-kinderopvangtoeslagtabel-2019.html

Belangrijke nieuwe punten:

 Door de IKK wetgeving die per 1 januari 2019 ingaat zullen de opvangkosten meer impact hebben dan vorige jaren:

  • 3 baby’s tot 1 jaar i.p.v. 4 baby’s per PM
  • Coaching en pedagogisch beleidsmedewerker voor de PM en voor op de groep.

CAO Kinderopvang 2018/2019

De nieuwe CAO 2018/2020 is eindelijk dit jaar goedgekeurd. Met terugwerkende kracht zijn de volgende punten doorgevoerd.

  • per 1 juli 2018 werd het loon met 2,25% verhoogd;
  • per 1 januari 2019 wordt het loon met 3,0% verhoogt;
  • Daarnaast ontvingen medewerkers die in dienst zijn op 1 juli 2018, in die maand juli een eenmalige uitkering van €185,00 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband.

 Door de stijging van het uurtarief kan Jillz kinderdagverblijf blijven investeren in de kwaliteit van de kinderopvang, gezonde voeding (gevarieerd en verse producten), personeelstrainingen, uitbreiden van het activiteitenprogramma. Tevens kan Jillz kinderdagverblijf zich gereed maken voor de door de overheid gewenste aanpassingen in de kinderopvang, zonder dat de continuïteit van de organisatie in gedrang komt. Ook zijn weer op zoek naar een parttimer/invaller pedagogisch medewerker om ons team te versterken.

Voor de prijslijst zie hier.