Oudercommissie

Relatie met de ouder
De communicatie tussen ouder(s) en pedagogische medewerkers vinden wij bij Jillz Kinderdagverblijf erg belangrijk, daarom kan er informatie uitgewisseld worden tijdens de breng- en haal momenten. Het is voor ons van belang om samen met u een goede relatie op te bouwen, waarbij geborgenheid voor het kind en vertrouwen van u als ouder voorop staan.

Oudercommissie
Om onder andere deze redenen is er een oudercommissie opgericht. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders en hun kinderen. Daarnaast zijn de leden van de commissie betrokken bij het organiseren van een aantal activiteiten van Jillz Kinderdagverblijf, zoals ouderavonden, Sinterklaas, het Kerstfeest en het jaarlijkse Zomerfeest.

De oudercommissie is bovendien in staat het management te adviseren ten aanzien van verschillende beleidsonderwerpen. De commissie komt tweemaal per jaar bij elkaar.

Contact
Indien u vragen heeft aan de oudercommissie, kunt u contact opnemen via: oudercommissie@jillzkinderdagverblijf.nl