De hele week hebben we met de kinderen een heerlijke Paas lunch.

Vandaag beginnen we om elke dag een heerlijke, variërende paas lunch voor de kinderen te serveren. We kleden de tafel gezellig aan en we hebben heerlijke gezonde hapjes voor de kinderen.

Het zonnetje schijnt dus echt een gevoel dat de lente eraan komt. Helaas is het toch nog wel een beetje koud.

Wat betekend Pasen nou eigenlijk.

Pasen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede WeekChristenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

In de loop der jaren zijn veel non-religieuze culturele elementen toegevoegd aan het feest waardoor het een belangrijk seculier feest is geworden. Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. Beide dagen worden wel afzonderlijk eerste en tweede paasdag of paaszondag en paasmaandag genoemd.

De oorsprong van het feest ligt in het joodse Pesach. Tijdens het Eerste Concilie van Nicea (325) zijn de data van beide feesten officieel ontkoppeld.

Het christelijke Pasen verwijst ook naar de vijftig dagen durende periode van het kerkelijke jaar vanaf het paasfeest tot Pinksteren. De periode van het paasfeest tot Hemelvaartsdag duurt veertig dagen. Katholieken mogen gedurende de vijftig dagen durende periode hun jaarlijkse paasplicht vervullen.

De paastijd en de christelijke liturgie daaromheen heeft door de eeuwen heen vele componisten geïnspireerd tot muzikale composities.

Knutselen

Ook hebben de kinderen al verschillende dingen geknutseld die we gezellig bij de Paas lunch kunnen neerzetten.

Alle kinderen en pedagogisch medewerkers, eet smakelijk!