De Paasdagen komen eraan. Het is vandaag Goede vrijdag en zondag en maandag is het alweer Pasen.

Paaslunch

De kinderen die er vandaag waren hebben een heerlijke Paaslunch gekregen. De kinderen kregen wat lekkers en anders geserveerd. De kinderen vonden het heerlijk en genoten er volop van.

Pasen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag.

Activiteiten

Ook hebben we de hele week verschillende Paas of lente activiteiten met de kinderen gedaan. voor de paasdagen is het dan leuk dat je tijdens de lunch of brunch je eigen eierhouder kan laten zien of allemaal lammetjes op tafel zet die je zelf geknutseld hebt.

Geschiedenis van het Paasfeest

Het christelijke Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach. 

Over de precieze oorsprong en viering is men het niet volledig eens. Er bestaan verschillende lentefeesten uit vele culturen die sterk op elkaar lijken en waaraan ook het christendom symbolen zou hebben ontleend. Daarom stellen sommigen dat Pasen eigenlijk een vrij recente feestdag is waarin al dan niet bewust oude symbolieken van de lentefeesten zijn opgenomen. Maar er zijn ook die zeggen dat de oorsprong meer algemeen is: als in een feest van de lente, waarbij het ontwaken van de natuur na de winter werd gevierd.[5] Zo’n lentefeest is in veel culturen en religies vaak ook ter ere van een godin van het leven en de vruchtbaarheid, die de natuur heeft doen ontwaken en vruchtbaar heeft gemaakt. Voor wat betreft Noord-Europa menen sommigen dat het de vermeende Germaanse godin Ostara betreft maar het is twijfelachtig of deze godin voor de Germanen ooit bestaan heeft. De gangbare wetenschappelijke theorie is tegenwoordig dat men over de voorchristelijke periode nauwelijks iets weet, omdat er nauwelijks iets van is overgeleverd. De aangehaalde theorieën worden in dit wetenschappelijk discours dan ook als puur speculatief gezien.[4]

Voor meer Paasfoto’s zie hier.