We hebben een gezellig Paasfeest gevierd met de kinderen.

Het is bijna Pasen, we zouden het bijna vergeten door de corona virus.

Activiteit

We hebben voor de kinderen al leuke knutselactiviteiten bedacht die we dagelijks via de email naar alle ouders versturen.

We hebben hoe maak je een lammetje met de kinderen die in de noodopvang zitten bij Jillz gemaakt. Dit hebben we gefilmd en naar alle kinderen opgestuurd. Ook hebben we met verf kuikentjes gemaakt. Daar hebben we foto’s van gemaakt en naar alle ouders gestuurd. Zo laten we zien dat je op een gemakkelijke manier een kuikentje kan maken.

Paaslunch

Volgende week hebben we met de kinderen elke dag een heerlijke Paaslunch. De kinderen krijgen dan een echt Paaslunch aangeboden waar we weer heerlijke gerechten zullen aanbieden. De kinderen gaan zelfs brood baken die ze dan gezamenlijk kunnen opeten. Hmmm lekker hoor.

Voor meer foto’s zie hier.

Feestdag

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag.

Geschiedenis van het Pasen

Het christelijke Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach. Tijdens het Eerste Concilie van Nicea (325) zijn de data van beide feesten officieel ontkoppeld.[3][4]

Over de precieze oorsprong en viering is men het niet volledig eens. Er bestaan verschillende lentefeesten uit vele culturen (zie feesten en rituelen tijdens de lente) die sterk op elkaar lijken en waaraan ook het christendom symbolen zou hebben ontleend. Daarom stellen sommigen dat Pasen eigenlijk een vrij recente feestdag is waarin al dan niet bewust oude symbolieken van de lentefeesten zijn opgenomen. Maar er zijn ook die zeggen dat de oorsprong meer algemeen is: als in een feest van de lente, waarbij het ontwaken van de natuur na de winter werd gevierd.[5] Zo’n lentefeest is in veel culturen en religies vaak ook ter ere van een godin van het leven en de vruchtbaarheid, die de natuur heeft doen ontwaken en vruchtbaar heeft gemaakt. Voor wat betreft Noord-Europa menen sommigen dat het de vermeende Germaanse godin Ostara betreft maar het is twijfelachtig of deze godin voor de Germanen ooit bestaan heeft. De gangbare wetenschappelijke theorie is tegenwoordig dat men over de voorchristelijke periode nauwelijks iets weet, omdat er nauwelijks iets van is overgeleverd. De aangehaalde theorieën worden in dit wetenschappelijk discours dan ook als puur speculatief gezien.[4]

De paaseieren illustreren hoe voorchristelijke elementen kunnen opduiken in de christelijke riten. Zo worden paaseieren opgehangen in de bomen, een overblijfsel van de heilige-boom cultus uit de Germaanse traditie. Deze symbolen ziet men ook in andere lentefeesten zoals Beltane en feesten van regeneratie die aanmerkelijk ouder zijn dan de christelijke versie. Zo is er ook de oude symboliek van de mythe van Adonis, de jaarlijks stervende en herrijzende god, partner van Aphrodite.

Een ander gebruik zijn de paasvuren. De ontstaansperiode hiervan is onbekend. De bedoeling van de vuren zou in het verleden het verjagen van de demonen van de winter zijn. In het oosten van Nederland en het aangrenzende westen van Duitsland, het woongebied van de Saksen, is dit gebruik een levendige, toeristische attractie rondom Pasen.

Ook de palmpasenstok met het broodhaantje in top heeft een heidense oorsprong. Dit is een overblijfsel van de meiboom van de Germanen. Om de komst van het licht te vieren droegen zij een boom rond met in top een haantje, het dier dat bij zonsopkomst de nieuwe dag aankondigt.

Kinderopvang Amstelveen

Jillz is al 11 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl

Aanmelden Jillz Kinderdagverblijf

Om u aan te melden klik hier op Aanmelden/registreren.

Facebook Jillz Kinderdagverblijf

Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina. Meer foto’s van onze nieuwjaarsgroet zie op Facebook en Instagram.

Instagram Jillz Kinderdagverblijf

Of volg ons op Instagram Jillz Kinderdagverblijf.