De kinderen hebben veel plezier met elkaar op de groep. Ze vinden het erg leuk om samen gek te doen, lekker plezier maken met elkaar.

Wat is het toch mooi om te zien hoe  de kinderen elkaar helpen. Heel lief zijn de kinderen voor elkaar, het zijn ook allemaal vrienden van elkaar geworden. Ze zien elkaar soms wel elke dag. Jillz Kinderdagverblijf is net een groot gezin. Er ontstaan heel veel vriendschappen op de groep.

Vrienden

Op de groep ontstaan er hele leuke vriendschappen tussen de kinderen maar ook tussen de ouders. De kinderen vinden het erg leuk om elkaar te helpen, dat doen ze graag.  Zo leuk om te zien dat ze elkaar heel goed kennen en de ouders ook, dan roepen de kinderen, Jan, je moeder is er.

Bij Jillz Kinderdagverblijf is een van de belangrijkste speerpunten die we de kinderen leren om sociaal met elkaar om te gaan. Door samen activiteiten te doen, eten, slapen en lekker te niksen ontwikkelen ze hun sociaal-emotionele-ontwikkeling.

Sociaal ontwikkeling kind

De sociale-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, overeenkomstig met verwachtingen en gedragingen uit de sociale context.

Bij de sociale-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale- en de emotionele ontwikkeling.

De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens. Hier valt ook sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen.

De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan.

De sociale-emotionele ontwikkeling is een van de vier ontwikkelingsgebieden, samen met de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de morele ontwikkeling.

Sociale emotionele ontwikkeling wordt ook wel Sociaal Emotioneel Leren (SEL) genoemd.

Boeken over ontwik​keling

Het boek ‘Sociale Emotioneel Leren’ van Kees van Overveld is bedoeld voor het primair onderwijs. Het is belangrijk dat scholen zich nadrukkelijker gaan richten op sociaal-emotioneel leren (SEL), als tegenhanger van het schoolse leren. Want door SEL leer je omgaan met jezelf en de ander.

Kinderopvang Amstelveen

Jillz Kinderdagverblijf is al 13 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Jillz Kinderdagverblijf is een kleinschalige opvang voor kinderen van 0-4 jaar oud. Jillz Kinderdagverblijf heeft 2 groepen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Kinderdagverblijf Amstelveen Lindenlaan

Wij zijn al 13 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Dit is een kleinschalige opvang voor kinderen van 0-4 jaar oud. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Kinderopvang Amstelveen Benderslaan

Jillz kdv is al 13 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Dit is een kleinschalige opvang voor kinderen van 2-4 jaar oud. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Aanmelden Jillz Kinderdagverblijf

Om u aan te melden klik hier op Aanmelden/registreren.

Facebook Jillz Kinderdagverblijf

Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina. Meer foto’s van onze nieuwjaarsgroet zie op Facebook en Instagram.

Instagram Jillz Kinderdagverblijf

Of volg ons op Instagram Jillz Kinderdagverblijf.