Privacyreglement Jillz Kinderdagverblijf

Binnen Jillz Kinderdagverblijf wordt gewerkt met persoonsgegevens van leden van de oudercommissie.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden van Jillz Kinderdagverblijf. De oudercommissieleden moet erop kunnen vertrouwen dat Jillz Kinderdagverblijf zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Jillz Kinderdagverblijf mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen en een steeds meer digitaal werkgebied stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

Jillz Kinderdagverblijf is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole te nemen.

De houder, assistent en de Pedagogisch Medewerkers spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Jillz Kinderdagverblijf geeft middels dit reglement een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie.

Dit privacyreglement van Jillz Kinderdagverblijf is in lijn met het algemene reglement van de nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Jillz Kinderdagverblijf  is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het reglement.

Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voor meer informatie of het opvragen van het privacyreglement kunt u een mail sturen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl