Vanaf 2018 zijn de regels kinderopvang verscherpt.

In 2019 komen er nog meer verscherpte regels bij.

IKK 2018

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden. .

De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak.

De wijzigingen komen voort uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV Zorg en Welzijn en het CNV Zorg en Welzijn in 2016 sloten. Op een later moment heeft ook de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang zich achter het akkoord geschaard.

Voor meer info zie hier regels kinderopvang IKK 2018

IKK 2019

In 2019 komen er weer nieuwe regels bij. Dit zijn de belangrijkste nieuwe regels.

Wijziging beroepskracht-kind-ratio (hierna: BKR) baby’s.

Invoering pedagogisch beleidsmedewerker.