We zien tussen de kinderen veel samenspel, zowel met grote en kleine kinderen en meisjes en jongens. Ze zien geen verschil en spelen erg leuk samen.

Alle kinderen leren bij Jillz Kinderdagverblijf samenwerken. Door verschillende activiteiten met de kinderen te doen leren we de kinderen op spelenderwijze onder andere allerlei omgangsvormen.

Samen werken is leuk en je leert ook veel van elkaar. De kleintjes leren van de grote en de grote leren door voor de kleintjes lief te zijn en geduldig. Wat soms nog wel eens moeilijk is voor de grote kinderen. We leren de kinderen op verschillendenwijze de vier pedagogische opvoedingsdoelen.

Pedagogische opvoedingsdoelen

De opvoedingstheorie van professor J.M.A Riksen-Walraven Professor J.M.A Riksen-Walraven is de grondlegger van de vier wettelijke pedagogische basisdoelen.

  • Emotionele veiligheid
  • Persoonlijke competentie
  • Sociale competentie
  • Normen en waarden

De voedingstheorie Van Riksen -Walraven ligt ten grondslag aan de Wet Kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

Afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de Nederlandse kinderopvang en de voorwaarden waaraan goede kinderopvang moet voldoen. Uit de uitkomsten van deze onderzoeken zijn een weerslag van de meest moderne inzichten op dit gebied en doen tevens recht aan de Nederlandse situatie.

Dit alles is voor Jillz kinderdagverblijf een belangrijke maat staaf om met deze theorieën te willen werken met als uitgangspunt het bieden van professionele, goede dagopvang voor jonge kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar.

Samenwerken of samenspelen

Samenwerken of samenspelen is ook leuk. Je leert je vriendjes beter kennen en er valt ook vaak veel te lachen. Je leert ook van elkaar. Hoe doe ik dat nou het handigst, even kijken hoe mijn buurman dat doet.

De kinderen van Jillz Kinderdagverblijf hebben met elkaar de grote pompoen uitgelepeld. Dat was wel een werk maar was erg leuk om met elkaar te doen. In kleine groepjes hebben de kinderen er steeds een beetje uitgehaald.

Na afloop hebben we de lichtjes in gedaan en dat staat erg gezellig nu de dagen sneller donker worden.

Van de binnenkant hebben we lekker soep gemaakt. Hmmm dat was weer lekker en gezond.

Voor meer foto’s zie hier.

Kinderopvang Amstelveen

Jillz is al 12 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Aanmelden Jillz Kinderdagverblijf

Om u aan te melden klik hier op Aanmelden/registreren.

Facebook Jillz Kinderdagverblijf

Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina. Meer foto’s van onze nieuwjaarsgroet zie op Facebook en Instagram.

Instagram Jillz Kinderdagverblijf

Of volg ons op Instagram Jillz Kinderdagverblijf.