De baby vond het zo lekker buiten dat de baby lekker is gaan slapen tijdens het wandelen. Buitenlucht en gesust worden vinden baby’s erg fijn.

Wandelen in Keizer Karel wijk Amstelveen

Ook de aller kleinste gaan mee naar buiten. Soms nemen we ze mee in de buggy, dan gaan we een stukje wandelen met de kar, vaak gaan ze dan lekker slapen.

Dat vinden ze heerlijk, ze spelen of slapen dan heerlijk. Ook observeren ze alle andere kinderen als ze bv in een wipper zitten en naar hun kunnen kijken. Ze willen dan ook graag meer kunnen en proberen zo zich zelf te ontwikkelen. Erg leuk om te zien de groei van de aller kleinste naar een groter kindje.

Groei en ontwikkeling

Jillz doet veel aan de ontwikkeling van baby’s en de aller kleinste. Dagelijks proberen we de baby’s uit te dagen met activiteiten die voor hun geschikt zijn, maar we geven de kinderen ook rust en regelmaat. We volgen ook hun eigen ritme .Doordat het een verticale groep is, lijkt het op een gezinssituatie en leert men sneller omdat ze de groteren kinderen observeren. De grote kinderen leren weer van de kleintjes door lief en geduld met ze te hebben.

In het pedagogisch beleidsplan staat de visie van Jillz Kinderdagverblijf omschreven. Deze visie richt zich op de ontwikkeling van kinderen en de rol die het kinderdagverblijf hierbij speelt. Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de visies van de vooruitstrevende pedagogen Thomas Gordon, Reggio Emilia en Maria Montessori. Uitgangspunt is dat kinderen gestimuleerd en geprikkeld worden in fantasie en ontwikkeling. Het volledige plan en onze protocollen liggen ter inzage op ons kantoor.

Alle kinderen worden 1 keer per jaar geobserveerd volgens een observatieprotocol. Hierin wordt beschreven hoe kinderen zich ontwikkelen op motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Ook wordt gekeken hoe kinderen zich voelen bij Jillz Kinderdagverblijf. Tijdens een 10-minutengesprek wordt de ontwikkeling van het kind besproken met de ouder(s).

Wennen

Bij Jillz Kinderdagverblijf wennen de nieuwe kinderen 3 dagen van 1 uur per dag, 3 uur per dag en 5 uur per dag. Zo proberen we de kinderen aan ons en wij aan hun te laten wennen.

Familie

Door de verticale groep zijn we net een familie met elkaar, groter kinderen zijn broer of zus van de jongere kinderen. Erg leuk hoe lief ze voor elkaar zijn en hoe fijn ze het vinden om met elkaar te zijn. Sommige kinderen komen wel 5 dagen dus die voelen zich echt helemaal 1 met Jillz Kinderdagverblijf.

Uit ons beleid

 • Sociale en motorische ontwikkelingen van uw kind
  Binnen en buiten het verblijf worden veel activiteiten georganiseerd, waaronder dans, muziek, MEMO educatief theater en creatief knutselen.
 • Gezonde voeding voor kinderen
  Volkoren brood, zuivel, geen suiker en 2 à 3 keer per week een warme maaltijd. Uiteraard staat goede verzorging, veiligheid en hygiëne bij ons voorop.
 • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Peuterplein
  Alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters en baby’s van belang zijn, worden gestimuleerd: taal, voorbereidend rekenen, motoriek, expressie en sociale -en emotionele ontwikkeling.
 • Peuterplus
  In 2016 lanceerden wij het programma Peuterplus voor peuters van 3 tot 4 jaar

Kinderopvang Amstelveen

Jillz Kinderdagverblijf is al 11 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.

Aanmelden Jillz Kinderdagverblijf

Om u aan te melden klik hier op Aanmelden/registreren.

Facebook Jillz Kinderdagverblijf

Voor foto’s op Jillz Kinderdagverblijf Facebook pagina. Meer foto’s van onze team 2021 zie op Facebook en Instagram.

Instagram Jillz Kinderdagverblijf

Of volg ons op Instagram Jillz Kinderdagverblijf.