Bij Jillz Kinderdagverblijf is een van de belangrijkste speerpunten die we de kinderen leren om sociaal met elkaar om te gaan. Door samen activiteiten te doen, eten, slapen en lekker te niksen ontwikkelen ze hun sociaal-emotionele-ontwikkeling.

Sociaal-emotionele-ontwikkeling

De sociale-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, overeenkomstig met verwachtingen en gedragingen uit de sociale context.

Bij de sociale-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale- en de emotionele ontwikkeling.

De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens. Hier valt ook sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen.

De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan.

De sociale-emotionele ontwikkeling is een van de vier ontwikkelingsgebieden, samen met de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de morele ontwikkeling.

Sociale emotionele ontwikkeling wordt ook wel Sociaal Emotioneel Leren (SEL) genoemd.

Populaire boeken over Sociaal-emotionele-ontwik​keling

Het boek ‘Sociale Emotioneel Leren’ van Kees van Overveld is bedoeld voor het primair onderwijs. Het is belangrijk dat scholen zich nadrukkelijker gaan richten op sociaal-emotioneel leren (SEL), als tegenhanger van het schoolse leren. Want door SEL leer je omgaan met jezelf en de ander.

Kinderopvang Amstelveen

Jillz is al 11 jaar een betrouwbare kinderopvang in Amstelveen. Mocht u meer informatie willen ontvangen dan kunt u mailen naar info@jillzkinderdagverblijf.nl.