Af en toe gaan we met de grote kinderen naar de speeltuin toe. De kinderen vinden het altijd leuk om ergens anders te spelen. Zo zien ze weer iets nieuws en hebben weer iets te ontdekken.

Buiten spelen

Dagelijks proberen we met de kinderen buiten te spelen. Dat kunnen we op onze eigen speelplaats doen of op de grote speelplaats bij de school. Of we kunnen naar het kleutergebouw gaan of wat ook erg leuk is naar de grote speeltuin op de Lindenlaan.

Keizer Karelbuurt

Tussen de snelweg A9 en de Sportlaan ligt in Amstelveen de wijk Keizer Karelpark. Een aantrekkelijke wijk midden in Amstelveen, waar een gemengd publiek graag wil wonen. De wijk wordt door de doorgaande Van Der Hooplaan in tweeën gedeeld: Keizer Karelpark Oost en Keizer Karelpark West. De oostzijde van de wijk wordt begrensd door de Beneluxbaan en de westzijde door de Handweg.

Grofweg de helft van de woningen in Keizer Karelpark bestaat uit koopwoningen. De woningen in het Westelijk deel zijn gemiddeld wat ouder, en vaak wat duurder geprijsd. Het oostelijk deel ligt daarentegen weer dichter bij het Stadshart.

De oudste buurten dateren van vóór de tweede wereldoorlog. De eerste woningen werden langs de Ouderkerkerlaan gebouwd. In 1926 kwamen de huizen aan de Bovenkerkerkade, de Fokkerlaan, de De Vreelaan, de Klunderlaan en de Van Weerden Poelmanlaan gereed. Deze wijk staat nu nog steeds bekend als “De Witte Stad”.

Eind jaren dertig kwamen er aan de zuidkant nog meer straten bij: de Farmanlaan, Soerlaan, de Icaruslaan en de Grasélaan. De wijk werd in deze periode omgegeven door de weilanden van de Bovenkerkerpolder. Kan je je nu nog voorstellen, dat je hier vanuit je dakraam de boten op de Amstel voorbij kon zien varen?

Na 1945 is men verdergegaan met de bouw van delen van de wijk. Dit werden kleinschalige buurten met gesloten woonblokken met groene binnenpleintjes. Vanaf 1955 is begonnen met de bouw van het grootste deel van de wijk om te kunnen voorzien in de woonbehoefte van de snelgroeiende gemeente Amstelveen.  Er is voornamelijk laagbouw en wat kleinschalige middelhoge bouw. Bijvoorbeeld Het Oakpark dat bestaat uit een aantal rond groenpartijen ‘slingerende’ appartementengebouwen langs de Kastanjelaan.

voor meer foto’s zie hier.