Jillz Kinderdagverblijf heeft een leuke stageplek voor op de maandag, dinsdag of woensdag.

We zijn op zoek naar een stagiaire Pedagogisch Medewerker studenten niveau 3 of 4.

Stageplek

Jillz Kinderdagverblijf ‘het vlinderbos’ (2009) is een professioneel, kleinschalig, groen en gezellige kinderopvang in Amstelveen.

Jillz Kinderdagverblijf biedt een uitstekend tweede huis voor uw kind.

De kinderen verblijven in een veilige en stimulerende omgeving, waarin zij zowel veel plezier hebben als zich goed kunnen ontplooien.

Om deze pijlers te bereiken, wordt door ons veel aandacht besteed aan kwaliteit en verzorging.

Je wordt goed begeleidt door een ervaren praktijkbegeleider en om de twee weken wordt er doorgesproken hoe het gaat. Stagiaires zijn zeer belangrijk voor een bedrijf.

Stagiaires

Stagiaires zijn zeer belangrijk voor een bedrijf. Je blijft hierdoor scherp en de stagiaire leert erg veel door het in de praktijk uit te oefenen.

Voordelen voor stagiaire als voor het bedrijf zijn

  • Een student is een goede bron van kennis en ideeën. Stagiaires beschikken over actuele kennis en staan te popelen om deze kennis toe te passen in uw bedrijf.
  • Stagiaires laten u opnieuw bewust worden van de gang van zaken binnen uw bedrijf. Dit doen zij doordat zij veel vragen stellen die over de dagelijkse processen gaan. Deze vragen van stagiairs geven u de gelegenheid om zelf ook opnieuw bewust te worden van het hoe en waarom binnen uw bedrijf. Hierdoor ziet u makkelijker verbeterpunten en krijgt u nieuwe ideeën.
  • Een stagiair(e) geeft u nieuwe inzichten. Werknemers die al jaren aan het werk zijn kunnen last krijgen van een tunnelvisie. Een stagiair daarentegen komt net kijken en heeft een frisse en nieuwe blik op het hele proces.
  • Een afstudeerstagiair(e) geeft u de gelegenheid om vraagstukken te beantwoorden. Vaak is er in een organisatie weinig tijd om vraagstukken met betrekking tot marktonderzoek, imago, klanttevredenheid, etc. te beantwoorden door middel van veel betrouwbare bronnen. Een afstudeerstagiair(e) zorgt ervoor dat vraagstukken op een objectieve manier en met genoeg betrouwbare bronnen kunnen worden beantwoord.
  • Stagiaires zijn flexibel. Studenten kunnen vaak van alles voor u doen, ze zijn erg flexibel in hun werkzaamheden en werkplekken.
  • Stagiaires zijn prestatiegericht en daardoor zullen zij zich volledig inzetten voor uw bedrijf. Ze willen immers laten zien wat zij in huis hebben, ze willen zich bewijzen.
  • Stagiaires leren snel en zijn goed te kneden. Zij hebben natuurlijk nog geen eigen werkwijze gecreëerd en kunnen daarom alles snel aanleren.
  • Stagiaires zijn potentiële werknemers (of klanten van de toekomst).

Voor meer foto’s zie hier.