Gisteren hebben we met het hele team een studiedag gehad. Elk jaar vindt Jillz Kinderdagverblijf het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de kinderopvang branche. Maar ook om de medewerkers bij te scholen. Daarom organiseren we elk jaar verschillende thema’s die door organisaties van buiten georganiseerd worden.

Dit jaar hebben we een scholingsbijeenkomst voor pedagogisch medewerkers gehad van logopedisten. Zij zien en horen dat er steeds meer kinderen te laat naar de logopedie gaan.

Om dit te voorkomen proberen ze via kinderopvang organisaties dicht bij de bron te zoeken om zo sneller de kinderen te helpen.

Scholingsbijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers 

De logopedisten van onderwijsadvies nodigen pedagogische medewerkers in de kinderopvang uit voor een scholingsbijeenkomst.

Signaleren van spraak- en taalproblemen bij kinderen van 0 – 4 jaar in de kinderopvang.

In de bijeenkomst van ongeveer 2 uur maakt u kennis met logopedie. De aandachtsgebieden spraak, taal, meertaligheid, stem, gehoor en eten en drinken komen aan bod.

Er komt een antwoord op vragen als, “wanneer hoort een kind verstaanbaar te spreken”, “wanneer moet ik me zorgen gaan maken over de taalontwikkeling”.

Tijdens de bijeenkomst wordt een signaleringslijst besproken die op de groep gebruikt kan worden voor het signaleren van logopedische problemen.

U krijgt informatie over de mogelijkheden om kinderen aan te melden. Daarnaast zal er natuurlijk ruimte zijn om vragen te stellen.

TINK

IN de middag hebben we de TINK training herhaald. Twee jaar geleden hebben we met het team de TINK training gevolgd. Om dit goed bij te houden doen we jaarlijks een terugkom middag en bespreken we de feedback punten met elkaar en de punten die daar mee betrekking hebben.

De studiedag was weer erg leerzaam nodig. Je leert er altijd veel van en steekt er veel van op waarmee we weer aan de slag kunnen.

Voor meer foto’s zie hier.