Afgelopen week hebben we onze studiedag gehad. Het was weer een enerverende dag. Wat ook gezellig was, is dat we met de hele groep weer bij elkaar waren.

OOG training

Oog voor interactie, voor pedagogisch medewerkers.

Met de training Oog voor interactie leert u als pedagogisch medewerker op een goede manier contact te maken en verbetert de interactie met de kinderen. Uw persoonlijk handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmpjes te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en daarvan te leren.

Doel

Deze training versterkt de professionele kwaliteit door in te zoomen op de interactievaardigheden en de inzet van taal als pedagogisch middel. Het persoonlijk handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmbeelden te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en daarvan te leren. Per deelnemer worden de stappen bepaald voor individuele groei. De trainer fungeert daarin ook als coach.

Inhoud

De training is opgebouwd uit drie leergebieden:

  1. Interactievaardigheden
    Pedagogisch medewerkers leren het belang van de zes NCKO-interactievaardigheden kennen voor een werkwijze die ‘kindvolgend’ is. Zij bespreken hun aanpak en het effect hiervan op kinderen aan de hand van zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.
  2. Taalvaardigheid
    Pedagogisch medewerkers leren op een taalrijke manier het contact met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen en leuker te maken. Zij voeren taalgerichte opdrachten uit tijdens de bijeenkomsten en in hun eigen werksituatie.
  3. Reflectie en leren van en met elkaar
    Pedagogisch medewerkers leren met elkaar in gesprek te gaan over hun pedagogisch handelen en hun professionele groeikansen. Zij leren om constructieve feedback te geven en te ontvangen in reflectie op zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Het was weer een zeer leerzame, interessante studiedag. Elk jaar heeft Jillz Kinderdagverblijf een studiedag voor alle pedagogisch medewerkers. Dat vinden wij erg belangrijk om op de hoogte te blijven en met elkaar goed te blijven communiceren.