Sint Maarten

Sint Maarten

De kinderen hebben een lampion gemaakt. De lampion is voor Sint Maarten. Lampion maken Op 11 november wordt in Nederland de naamdag van Sint Maarten gevierd. Kinderen lopen met lampionnen over straat en gaan in kleine groepjes de huizen langs om snoep of fruit te...