Deze week hadden we weer de derde training van de OOG cursus.

Het was een lange dag voor de meiden, vooral met het broeierige warme weer.

Met de training Oog voor interactie leert u als pedagogisch medewerker op een goede manier contact te maken en verbetert de interactie met de kinderen. Uw persoonlijk handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmpjes te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en daarvan te leren.

Oog voor interactie: Taalrijke interactie in de kinderopvang van 0 tot 12 jaar

De cursus ‘Oog voor interactie’ voor pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf en op de buitenschoolse opvang.

De training ‘Oog voor interactie’ verbindt interactievaardigheid, video-feedback en taalrijk omgaan met kinderen. Pedagogisch medewerkers kijken naar zichzelf en anderen om te ontdekken waar hun kracht zit in het contact met kinderen en op welke punten nog verbetering mogelijk is. Goede interactie vraagt om nadenken over: hoe communiceer ik, wat communiceer ik en wanneer communiceer ik?

Deelnemers krijgen in de training waardevolle feedback gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ze leren niet alleen hoe ze hun handelen kunnen verbeteren, maar ook waarom dat belangrijk is voor de kinderen en voor henzelf.

Hoe ziet de Oog voor interactie training er voor pedagogisch medewerkers uit.

De cursus is opgebouwd uit drie leergebieden:

Interactievaardigheden

Pedagogisch medewerkers leren het belang van de zes NCKO-interactievaardigheden kennen voor een werkwijze die ‘kindvolgend’ is. Zij bespreken hun aanpak en het effect hiervan op kinderen aan de hand van zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Taalvaardigheid

Pedagogisch medewerkers leren op een taalrijke manier het contact met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen en leuker te maken. Zij voeren taalgerichte opdrachten uit tijdens de bijeenkomsten en in hun eigen werksituatie.

Reflectie en leren van en met elkaar

Pedagogisch medewerkers leren met elkaar in gesprek te gaan over hun pedagogisch handelen en hun professionele groeikansen. Zij leren om constructieve feedback te geven en te ontvangen in reflectie op zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Voor meer foto’s zie hier.