Update corona virus 31 maart

Algemeen

We zitten nu in de derde week dat we voor veel ouders dicht zijn, we snappen heel goed dat we veel van jullie vragen.

Ik wil u dan ook hartelijk bedanken voor uw medewerking en begrip. Ik hoop dat we zo het virus snel onder controle krijgen en weer open kunnen gaan.

Verlenging maatregelen Corona tot 28 april: compensatieregeling ook verlengd

Gisteren maakte Premier Rutte bekend dat de sluiting van kinderopvang en scholen in ieder geval wordt verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat de kinderopvang en scholen alleen geopend blijven voor noodopvang aan ouders werkzaam in de cruciale beroepen. Als gevolg van de verlenging van de sluiting van de kinderopvang zal ook de compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang worden verlengd tot en met in ieder geval 28 april.

Mocht u in de cruciale beroepen werken dan kunt u altijd een beroep op ons doen.

Ik heb begrepen dat grote organisaties (waar KDV en BSO samen in zitten) zich zorgen maken over de meivakantie omdat ze dan alle zorg op zich moeten nemen, noodopvang en gewone opvang. Direct na de persconferentie zijn verschillende organisaties in gesprek gegaan  met de Staatssecretaris van SZW om de sluiting gelijk te trekken met de scholen. Zie bijgevoegde brief voor meer info.

Wij hopen van niet, want als de veiligheid het weer toelaat willen wij graag weer open en opvang bieden voor alle ouders. Ook het personeel wil graag weer aan het werk. Zij missen de kinderen ook heel erg.

Branchevereniging kinderopvang

Update corona virus 31 maart, dinsdag maakte het kabinet bekend hoe de coronamaatregelen eruit gaan zien na volgende week maandag, 6 april. Premier Rutte kondigde aan dat de sluiting van kinderopvang en scholen in ieder geval wordt verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat de kinderopvang en scholen alleen geopend blijven voor noodopvang aan ouders werkzaam in de cruciale beroepen. Als gevolg van de verlenging van de sluiting van de kinderopvang zal ook de compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang worden verlengd tot en met in ieder geval 28 april.

Situatie meivakantie onduidelijk

De maatregelen van het kabinet geven onvoldoende duidelijkheid over de situatie in de meivakantie. Als de kinderopvang na 28 april opengaat terwijl de scholen in de meivakantie gesloten zijn, wordt de kinderopvang overvraagd. Zij zou dan moeten voorzien in reguliere opvang, vakantieopvang en noodopvang.

Brancheorganisaties kinderopvang: Kinderopvang en onderwijs moeten gelijkgeschakeld zijn

Direct na de bekendmaking van het kabinet is er spoedoverleg geweest tussen BK, BMK, Boink en de Staatssecretaris van SZW. De samenwerkende kinderopvangorganisaties hebben hun zorgen duidelijk kenbaar gemaakt. De wens is helder: Kinderopvang en onderwijs dienen te worden gelijkgeschakeld, met oog voor het belang van ouders en kinderen.

Donderdag 2 april zal het overleg met de Staatssecretaris worden vervolgd.

Verlenging compensatieregeling

Op 20 maart hebben BMK, BK en BOinK een compensatieregeling afgesproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, worden door de overheid gecompenseerd tot het maximum uurtarief zoals deze geldt voor de kinderopvangtoeslag. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Om ouders volledig te vergoeden voor de gemaakte kosten, betalen kinderopvangorganisaties ook het deel terug dat boven het maximum uurtarief ligt.

Uitwerking van de compensatieregeling

Er wordt door alle partijen (BK, BMK en BOinK, Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hard gewerkt aan de wijze waarop de compensatieregeling kan worden uitgevoerd. De vraag is niet óf de compensatie er komt, maar hóe. Het is een complexe puzzel die we in korte tijd moeten realiseren en waaraan met vereende krachten wordt gewerkt. Het doel van alle partijen is om te komen tot een uitvoering die snel is, rekening houdt met de privacy van ouders en rekening houdt met de enorme workload die er al ligt bij overheidsinstanties.

De compensatieregeling in het kort

Ouders die hun facturen gewoon doorbetalen, krijgen de kosten voor kinderopvang gedurende de sluitingsperiode volledig vergoed.

De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximale uurtarieven die door de Belastingdienst worden vergoed (te weten in kindercentra: € 8,17 (kdv) en € 7,02 (bso)).                                   In het geval de uurtarieven van een organisatie de maximum uurtarieven van de overheid overstijgen, wordt dit deel van de kosten door de kindercentra aan ouders vergoed.

Voor de gastouderopvang en opvang aan huis worden passende oplossingen gezocht. Meer info van de Branchevereniging.

De update corona virus 31 maart, wordt zo snel mogelijk weer aangevuld als er meer info is.

Voor meer info van de ouders in de kinderopvang organisatie BOINk